Akteformulier

Akteformulier met BronId = 152. AkteNummer = 453. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Grote-Bewijzen-Bschuldbekentenis4531681861536-03-28SintJacobsgracht.000.11
2400 gouden karolus guldensSint Jacobsgracht9018
Onderpand:
 • een huys ende erve op Sinte Jacops graft daer Aernt nu ter tyt woent belegen an die een zijde Anthonis Claes Joestenzz ende an die ander zijde Jan Claesz Egmondt.
 • Een doergaende huysinge met erven opte Hoeygraft daer inne Aernt voirs plach te woenen belegen an die een zijde Clemeynse Pieter Dircx wede ende an die ander zijde Geryt Jansz coman.
 • Een huys ende erve opt Stienschuyer belegen an die een zijde Segher Huygensz ende an die ander zijde Symon Jan Reyersz.
 • 7 morgen lant in Soeterwoude in de weypoerte ende bruyct nu ter tyt Barthout Dircxz. om 21 karolus guldens tsiaers.
 • 6 schilden erfpacht staende op 12 morgen lants gelegen tot Alphen toebehoerende Thomas Willemsz
 • 5 pondt hollants erfpacht op 6 morgen lant in Gelreswoude toebehoerende Jacop Jansz. in de Weypoert.
 • 3 karolus guldens met 16 stuuers tsiaers erfpacht staende op een woning met 7 morgen lant in Zoeterwoude toebehoerende Geryt Meesz.
 • 12½ karolus gulden losrente de penning 16 op een woning met landen toebehoerende, Heynrick van Veen gelegen in Wassenaer.
 • 9 karolus guldens en 7½ stuuer tsiaers losrenten den penning 20 sprekende op landen tot Hasertwoude toebehoerende Claes Jansz. wielmaker.
 • 6 karolus guldens tsiaers losrente den penning 20 op Jacop Pietersz. wonende tot Warmondt.
 • 6 karolus gulden met 5 stuuers tsiaers losrente den penning 20 op Lijsbet Claes Geryts Egmondts wede.
 • 5 karolus guldens losrente den penning 20 op Claes Pietersz Osseweijer wonende tot Leyden.
 • 5 karolus guldens tsiaers losrente den penning 18 op Dirck Matthijsz tot Hasertwoude.
 • 5 karolus guldens tsiaers losrente den penning 18 op Florys Jacopsz tot Homade.
 • 4½ karolus gulden staende op Jacop Baselisz woenende tot Leyden.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
453/01schepenClaes Adriaensz {brouwer}Claes Adriaensz
Claes Adriaensz
453/02schepenAdriaen Jansz van BarreveltAdriaen Jansz
Adriaen Jansz
453/03schuldeiserWillem Arent Gerritsz van DamWillem
Willem, Ewout, Geryt en Cornelie kinderen van Aernt Geryt Ewoutsz en wijlen Cornelie Willemsdr
453/04schuldeiserEwout Arent Gerritsz van DamEwout
Willem, Ewout, Geryt en Cornelie kinderen van Aernt Geryt Ewoutsz en wijlen Cornelie Willemsdr
453/05schuldeiserGerrit Arent Gerrit Ewoutsz van DamGeryt
Willem, Ewout, Geryt en Cornelie kinderen van Aernt Geryt Ewoutsz en wijlen Cornelie Willemsdr
453/06schuldeiserNeeltgen Arent Gerritsdr van Dam {de oude}Cornelie
Willem, Ewout, Geryt en Cornelie kinderen van Aernt Geryt Ewoutsz en wijlen Cornelie Willemsdr
453/07schuldenaarArent Gerrit Ewoutsz van DamAernt Geryt Ewoutsz
kinderen van Aernt Geryt Ewoutsz en wijlen Cornelie Willemsdr
453/08overledeneCornelia Willemsdr {van Dam}wijlen Cornelie Willemsdr
kinderen van Aernt Geryt Ewoutsz en wijlen Cornelie Willemsdr
453/09voogdAlijd Gerritsdr {van Dam}Alijt Geryt van Dammendr Geryt Ewoutsz wede als oude moeder
Alijt Geryt van Dammendr Geryt Ewoutsz wede als oude moeder
453/10overledeneGerrit Ewoutsz van DamGeryt Ewoutsz wede
Alijt Geryt van Dammendr Geryt Ewoutsz wede als oude moeder
453/11voogdGerrit Boeckelsz BuytewechGeryt Boeckelsz Buytewech als naeste magen
Geryt Boeckelsz Buytewech en Jacop Huygensz brouwer als naeste magen
453/12voogdJacob Huigenz {brouwer}Jacop Huygensz brouwer als naeste magen
Geryt Boeckelsz Buytewech en Jacop Huygensz brouwer als naeste magen
453/13belending (SintJacobsgracht.000.09)Anthonis Claes Joestenzz
Anthonis Claes Joestenzz
453/14belending (SintJacobsgracht.000.13)Jan Claesz van EgmontJan Claesz Egmondt
Jan Claesz Egmondt
453/15eigenaar (Hooigracht.084)Arent Gerrit Ewoutsz van DamAernt voirs (Hoeygraft)
Een doergaende huysinge met erven opte Hoeygraft
453/16belending (Hooigracht.082)Clemeynse Pieter Dircx wede
Clemeynse Pieter Dircx wede
453/17overledene (Hooigracht.082)Pieter Dircx wede
Clemeynse Pieter Dircx wede
453/18belending (Hooigracht.086)Gerrit Jansz {koopman, drapier}Geryt Jansz coman
Geryt Jansz coman
453/19eigenaar ()Arent Gerrit Ewoutsz van DamAernt voirs (Stienschuyer)
Een doergaende huysinge met erven opte Hoeygraft
453/20belending ()Zeger Huigenz van Campen {de oude}Segher Huygensz
Segher Huygensz
453/21belending ()Symon Jan Reyersz van HeemskerckSymon Jan Reyersz
Symon Jan Reyersz