Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 124. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571verkoopE124690691572-06-19Breestraat.095 (De Gulden Cat)TerugVerder
voldaan met 55 gulden contant5 stuivers en 1 blank pj mh; 17½ stuiver pjDoezastraat905
Een huys ende erve staende ende gelegen opte Koepoortsgraft, met de helfte van een loden goote leggende over Floris Pouwelszoons gange. Belent ende belegen hebbende aen d'een zijde seeckere gange daeronder gaende ende aen d'ander sijde Jacob Gerritszoon, luytspeelder. Streckende voor uuyte voors.graft tot after aen des voorscreven Floris Pouwelszoons erve toe.
Met expresse conditie ende voorwaerden dat Andries Claeszoon voors. ende Cornelis Janss, clompenmaker ende heure nacomers ten eeuwigen dagen t'samen gehouden ende schuldich sullen wesen d'voors. loden goote te doen repareren, onderhouden ende becostigen elcx halff ende halff.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
124/01schepenDirck Willemsz van den BurchDirck Willemsz van den Burch
Dirck Willemsz van den Burch
124/02schepenMourijn Claesz van Leeuwen {drapier}Mouryn Claes zoon
Mouryn Claes zoon
124/03verkoperWillem Nicasiusz van FloryWillem van Flory Nicasiusz bode met de roede
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roede
124/04koperJan Claesz van Lindenburch {wijnroeier}Jan Claasz wijnverlater
Jan Claasz wijnverlater
124/05belending (Breestraat.097)Symon Jansz van der Mijemr Symon Jansz chirurgijn
mr. Symon Jansz chirurgijn
124/06belending (Pieterskerkchoorsteeg.001)Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}Jan Symonsz scoemaecker
Jan Symonsz scoemaecker
124/07belending (Pieterskerkchoorsteeg.003)Frans Reyersz {snijder}Frans Reyersz snijder
Frans Reyersz snijder
124/08belending (Pieterskerkchoorsteeg.005)Jan Hendricksz KnijfJan Knijff Heynricxz
Jan Knijff Heynricxz
124/09belending (Breestraat.093)Cornelis Jansz van Veenmr Cornelis van Veen
mr. Cornelis van Veen