Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 14. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571verkoopE0147v0081571-12-10Steenschuur.000.2TerugVerder
voldaan met schepenschuldbriefgeen (vrij huis)Hogewoerd hoek Steenschuur †2628
Een huys ende erve staende ende gelegen opte Hogewoert op den houck van ´t Steenschuyr, mitsgaders de stege ende poorte daertoe behoirende. Sulcx ende in alre manieren als alle 'tzelve nu ter tijt getimmert ende gemaect staet ende oick gebruyct ende bewoent wert. Met alle dat daer inne ende aen aert ende nagelvast es, mitsgaders de glaesramen daerinne wesende. Belegen hebbende aen d'een zijde 't Steenschuyr mette straet, mitsgaders die stege daeronder gaende ende aen d'ander zijde voor Dirck Willemss, coman, daeraen Aelbrecht Corneliss, slotemaecker ende daeraen Bouwen Adriaenss, droochscherer. Streckende voor van de Hogewoert tot after aen de huysinge van Cornelis Claes Adriaenss.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
14/01schepenMourijn Claesz van LeeuwenMouryn Claesz
Mouryn Claesz
14/02schepenJan Dircksz van der Burch {van Rodenbeeke}Jan Dircks zoon
Jan Dircks zoon
14/03verkoperJacob Jacobsz {schrijnwerker}Jacob Jacobsz schrijnwerker
Jacob Jacobsz schrijnwerker en poorter van Leiden
14/04belending (Hogewoerd.003)Dirck Willemsz TellepeperDirck Willemss coman
Dirck Willemss coman
14/05belending (Hogewoerd.005)Aelbrecht Cornelisz van BerckendaelAelbrecht Corneliss slotemaecker
Aelbrecht Corneliss slotemaecker
14/06belending (Hogewoerd.007-009)Bouwen Adriaensz {droogscheerder}Bouwen Adriaenss droochscherer
Bouwen Adriaenss droochscherer
14/07belending (Steenschuur.002)Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}Cornelis Claes Adriaens
Cornelis Claes Adriaens
14/53koperCornelis Anthonisz {glasmaker}Cornelis Anthonisz glazenier
Cornelis Anthonisz glazenier