Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 212. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571schuldbekentenisE212108v1101573-05-14Levendaal.041-045TerugVerder
een bedrag van 171 guldenLevendaal2805
Inzake de koop van twee huizen aan het Levendaal. Onderpand: de voors. huysingen ende erven gelegen als vooren. Belegen hebbende aen d'een sijde Maerten van Zonnevelt ende aen d'ander sijde Anthonis Cornelisz, tymmerman. Streckende voor uuyt Levendeel tot after aen mr. Claes apotheekers erve toe.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
212/01schepenWillem Jacobsz van LooWillem van Loo
Willem van Loo
212/02schepenQuirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}Quiryn Claesz
Quiryn Claesz
212/03schuldeiserde meesters van het OLVrouwegasthuis
de meesters van het O.L.Vrouwegasthuis
212/04schuldenaarHendrick Crom
Hendrick Crom (met Quyrijn Jansz juwelier als borg)
212/05borgQuirijn Jansz {goudsmid}Quyrijn Jansz juwelier
Hendrick Crom (met Quyrijn Jansz juwelier als borg)
212/06belending (Levendaal.047)Maerten van SonneveltMaerten van Zonnevelt
Maerten van Zonnevelt
212/07belending (Levendaal.041-045)Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}Anthonis Cornelisz tymmerman
Anthonis Cornelisz tymmerman
212/08belending (Levendaal.049)Claes Cornelisz {apotheker}mr Claes apotheeker
mr. Claes apotheekers erve