Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 472. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571verkoopE472244v2471575-03-29Middelstegracht.016.3TerugVerder
?Middelstegracht3047
Een huys ende erve staende ende gelegen opte Middelstegraft binnen deser stede. Belendt an d'een zijde Jan Willemsz ende an d'ander zijde 't huys van Grietgen Jansdr genaempt 'Den Nel'. Streckende voor uuyt Middelstegraft tot achter aen meester Cornelis Pieterszoons erve toe.verder wordt verwezen naar de aangehechte oorspronkelijke brief

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
472/01schepenGerrit Wiggersz van DuivelantGert Wiggers
Gert Wiggers
472/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtsz van Dorp
Claes Ghysbrechtsz van Dorp
472/03verkoperNeeltgen Andriesdr {vrouw van Rembrant Pouwelsz}Neeltgen Andriesdr
Neeltgen Andriesdr met Pouwel Rembrandtsz als haar voogd in deze zaak (tevens borg)
472/04voogdPouwels Rembrantsz {linnenwever, voller}Pouwel Rembrandtsz
Neeltgen Andriesdr met Pouwel Rembrandtsz als haar voogd in deze zaak (tevens borg)
472/05koperClaes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}Claas Dircksz linnenwever
Claas Dircksz linnenwever
472/06belending (Middelstegracht.016.2)Jan Willemsz
Jan Willemsz
472/07belending (Middelstegracht.018)'t huys van Grietgen Jansdr genaempt 'Den Nel'
't huys van Grietgen Jansdr genaempt 'Den Nel'
472/08belending (Hooigracht.039-041)Cornelis Pietersz {chirurgijn}meester Cornelis Pieterszoons erve
meester Cornelis Pieterszoons erve