Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 50. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571schuldbekentenisE050310321572-02-28Warmoesmarkt.016 (De Vergulde Verheven Beker)TerugVerder
een rente van 6 gulden pjWarmoesmarkt897
onderpand: hare huysinge ende erve staende opten Nyeuwen Rijn, daer zij comparant jegenwoordelicken inne woent. Belegen hebbende aen d'een zijde Huybrecht Jacobss, thinnegieter ende aen d'ander zijde de Co. Ma.t, deselve Zijne Ma.t bij confiscatie aengecomen van Jan Korss, coperslager, fugitive. Streckende voor uuyten Rijn tot after in de Clockstege.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
50/01schepenFloris Jansz van Tol {de oude}Mr Floris van Thol
Mr Floris van Thol
50/02schepenJan Gerritsz BuytewechJan Gerritsz Buitenwech
Jan Gerritsz Buitenwech
50/03verkoperEvertgen Huigendr {vrouw van Claes Pietersz}Evertgen Huygensdr weduwe van Claas Pietersz juwelier
Evertgen Huygensdr weduwe van Claas Pietersz juwelier
50/04overledeneClaes Pietersz {juwelier}weduwe van Claas Pietersz juwelier
weduwe van Claas Pietersz juwelier
50/05koperMargriete Dircksdr {kloosterzuster}Margriet Dircksdr zuster van St-Dominicusorde
Margriet Dircksdr zuster van St.-Dominicusorde
50/06belending (Warmoesmarkt.014-015)Huibrecht Jacobsz {tinnegieter}Huybrecht Jacobss thinnegieter
Huybrecht Jacobss thinnegieter
50/07belending (Warmoesmarkt.017)Jan Corsz van der MorschJan Korss coperslager fugitive
Jan Korss coperslager fugitive