Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 550. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571verkoopE550282v2851575-06-20Burgsteeg.005TerugVerder
voldaan met ??Burgsteeg3113
Een huys ende erve staende ende gelegen in de Corenbruggestege. Belent aen d'een zijde d'erffgenamen van Lucas Jansz, schilder ende aen d'ander zijde d'erffgenamen van Gerit Franss Doe. Streckende voor uuyte steech tot after aen Claes Sebastiaensz smits erve.verder wordt verwezen naar aangehechte oudere en/of originele stukken

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
550/01schepenPieter Oom Pietersz van OfwegenPieter Oom Pietersz
Pieter Oom Pietersz
550/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtsz
Claes Ghysbrechtsz
550/03verkoperGeertgen Woutersdr {vrouw van Adriaen Adamsz}Geertgen Woutersdr weduwe van mr Adriaan Adamsz
Geertgen Woutersdr weduwe van mr. Adriaan Adamsz met Gerrit Jacobsz als haar voogd in deze zaak
550/04overledeneAdriaen Adamsz {chirurgijn}weduwe van mr Adriaan Adamsz
Geertgen Woutersdr weduwe van mr. Adriaan Adamsz met Gerrit Jacobsz als haar voogd in deze zaak
550/05voogdGerrit Jacobsz
Geertgen Woutersdr weduwe van mr. Adriaan Adamsz met Gerrit Jacobsz als haar voogd in deze zaak
550/06koperClaes Cornelisz {apotheker}Claas Cornelisz apotheker
mr. Claas Cornelisz apotheker
550/07belending (Burgsteeg.007)Niesgen Lucasdr {oude vrijster}erffgenamen van Lucas Jansz schilder
erffgenamen van Lucas Jansz schilder
550/08overledene (Burgsteeg.007)Lucas Jansz {schilder}erffgenamen van Lucas Jansz schilder
erffgenamen van Lucas Jansz schilder
550/09belending (Burgsteeg.003)erffgenamen van Gerit Franss Doe
erffgenamen van Gerit Franss Doe
550/10overledene (Burgsteeg.003)Gerrit Fransz Doeerffgenamen van Gerit Franss Doe
erffgenamen van Gerit Franss Doe
550/11belending (NieuweRijn.028)Claes Sebastiaensz {smid}Claes Sebastiaensz smit
Claes Sebastiaensz smit