Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 596. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571schuldbekentenisE5963063081575-09-03Hoogstraat.002TerugVerder
een jaarlijkse rente van 60 guldenHoogstraat3153
onderpand: vier huysingen mit haeren erven gelegen binnen deser stede naest malcanderen op due Vischbrugge. Jegenwoordelicken belent ende belegen hebbende aen d'een sijde Heynrick Willemsz, backer ende aen d'ander sijde Catharina Vranckendochter van der Bouchorst, wedue van Jacob Ysbrantsz, wantsnijder. Streckende voor uuyt den Rijn tot after aen de huysinge van Heyl Joostendochter, wedue van Jan van der Graft, van Cornelis Willemsz, botercoper ende van d'erffgenamen van Rijcklant, Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
596/01schepenGerrit Wiggersz van DuivelantGerrit Wiggersz
Gerrit Wiggersz
596/02schepenClaes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}Claes Adriaensz
Claes Adriaensz
596/03schuldeiserClaes Gijsbrechtsz van DorpClaas Gijsbrechtsz van Dorp
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
596/04schuldenaarCornelis Huigenz van TorenvlietCornelis Huygensz van Torenvliet
Cornelis Huygensz van Torenvliet
596/05schuldeiser (Hoogstraat.003)Claes Gijsbrechtsz van DorpClaas Gijsbrechtsz van Dorp
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
596/06schuldenaar (Hoogstraat.003)Cornelis Huigenz van TorenvlietCornelis Huygensz van Torenvliet
Cornelis Huygensz van Torenvliet
596/07schuldeiser (Hoogstraat.004)Claes Gijsbrechtsz van DorpClaas Gijsbrechtsz van Dorp
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
596/08schuldenaar (Hoogstraat.004)Cornelis Huigenz van TorenvlietCornelis Huygensz van Torenvliet
Cornelis Huygensz van Torenvliet
596/09schuldeiser (Hoogstraat.005)Claes Gijsbrechtsz van DorpClaas Gijsbrechtsz van Dorp
Claas Gijsbrechtsz van Dorp
596/10schuldenaar (Hoogstraat.005)Cornelis Huigenz van TorenvlietCornelis Huygensz van Torenvliet
Cornelis Huygensz van Torenvliet
596/11belending (Hoogstraat.006)Hendrick Willemsz {bakker}Heynrick Willemsz backer
Heynrick Willemsz backer
596/12belending (Hoogstraat.001)Catharina Franckendr van der BouchorstCatharina Vranckendochter van der Bouchorst wedue van Jacob Ysbrantsz wantsnijder
Catharina Vranckendochter van der Bouchorst wedue van Jacob Ysbrantsz wantsnijder
596/13overledene (Hoogstraat.001)Jacob IJsbrantsz van Brenen {van der Bouchorst}wedue van Jacob Ysbrantsz wantsnijder
wedue van Jacob Ysbrantsz wantsnijder
596/14belending (NieuweRijn.002)Heyltgen Joostendr de BijeHeyl Joostendochter wedue van Jan van der Graft
Heyl Joostendochter wedue van Jan van der Graft
596/15overledene (NieuweRijn.002)Jan Jacobsz van der Graft IIwedue van Jan van der Graft
wedue van Jan van der Graft
596/16belending (NieuweRijn.003)Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}Cornelis Willemsz botercoper
Cornelis Willemsz botercoper
596/17belending (OudeRijn.003-007)Petronella Jan Fransdr {OudeRijn}d'erffgenamen van Rijcklant Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
d'erffgenamen van Rijcklant Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
596/18overledene (OudeRijn.003-007)Rijcklant Jorisdr {vrouw van Jan Frans Gijsbrechtsz}d'erffgenamen van Rijcklant Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
d'erffgenamen van Rijcklant Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
596/19overledene (OudeRijn.003-007)Jan Frans GijsbrechtszJan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue
d'erffgenamen van Rijcklant Jan Frans Ghijsbrechtsz.s wedue