Akteformulier

Akteformulier met BronId = 156. AkteNummer = 316. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Inbrengboek-1540-1559verkoop316941301555-01-17Breestraat.139 ('t Roode Laecken)TerugVerder
500 Karolusguldens16 comansgroten tsjairs mitten houdeBreestraat5174
een huys ende erve gelegen in de Nobelstraet mit een halve zijtmuyr dairtoe behoerende, aldair Jan Harmansz op zal mogen tymmeren tot zijner behoeften.
Belend: ene zijde: voir: Oude Dirck Jan Reyerszz. after: mit twee schuyeren ende heuren erven uuytgaende in de Zackstege dairondergaende, wairvan d'ene schuyer eertijts geweest heeft een camer ende is affgetrocken van Gherryt Gyelisz.'s huys, daer hij nu ter tijt in woont. andere zijde: voor: de weduwe ende erffgenamen van wijlen Bouwen Gerrytsz. van Dorp, mit heurluyder huys ende erve ende mit de wederhelfte van de voors. zijtmuyr; dairan Michyel Jansz., wijntapper; dairan Pouwels Harmansz., schoemaicker; ende dairan Gherryt Gyelisz. voors. achter: mette voors. twee schuyren ende heuren erven an Jan Jansz.'s snijders schuyere ofte erve, ende voirts uuytgaende met een poorte deur de voors. Sackstege tot in den Volresgraft.
Voorwaarden: betreft waterlozing en onderhoud goot.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
316/01schepenGerrit Aelbrechtsz van CruyningenGherrit Aelbrecht
Gherrit Aelbrecht
316/02schepenWillem Aelbrechtsz van CampenWillem Aelbrechtsz
Willem Aelbrechtsz
316/03verkoperMaritgen Gherrytsdr weduwe van wijlen Daem Dircxz
Maritgen Gherrytsdr weduwe van wijlen Daem Dircxz met Pouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoir haer gecoren voocht in deze zaicke
316/04overledeneweduwe van wijlen Daem Dircxz
Maritgen Gherrytsdr weduwe van wijlen Daem Dircxz met Pouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoir haer gecoren voocht in deze zaicke
316/05voogdPouwels Willemsz van TorenvlietPouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoir
Maritgen Gherrytsdr weduwe van wijlen Daem Dircxz met Pouwels Willemsz scryenwercker in 't Gulden Cantoir haer gecoren voocht in deze zaicke
316/06borgPouwels Willemsz van TorenvlietPouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwercker
Pouwels Willemsz in 't Gulden Cantoer scrienwercker
316/07koperJan Harmensz {snijder}Jan Harmansz snijder
Jan Harmansz snijder
316/08belending (Breestraat.141)Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}Oude Dirck Jan Reyerszz
Oude Dirck Jan Reyerszz
316/09belending (Breestraat.139)mit twee schuyeren ende heuren erven uuytgaende in de Zackstege
mit twee schuyeren ende heuren erven uuytgaende in de Zackstege
316/10belending (Ketelboetersteeg.008)Gerrit Gillisz {voorspraak}Gherryt Gyelisz (schuyer / camer)
d'ene schuyer eertijts geweest heeft een camer ende is affgetrocken van Gherryt Gyelisz huys daer hij nu ter tijt in woont
316/11belending (Breestraat.137)erffgenamen van wijlen Bouwen Gerrytsz van Dorp
erffgenamen van wijlen Bouwen Gerrytsz van Dorp
316/12overledene (Breestraat.137)Bouwen Gerritsz van Dorperffgenamen van wijlen Bouwen Gerrytsz van Dorp
erffgenamen van wijlen Bouwen Gerrytsz van Dorp
316/13belending (Breestraat.135)Michiel Jansz UytrederMichyel Jansz wijntapper
Michyel Jansz wijntapper
316/14belending (Ketelboetersteeg.004-006)Pouwels Harmensz {schoenmaker}Pouwels Harmansz schoemaicker
Pouwels Harmansz schoemaicker
316/15belending (Ketelboetersteeg.008)Gerrit Gillisz {voorspraak}Gherryt Gyelisz voors
Gherryt Gyelisz voors
316/16belending (Ketelboetersteeg.010)Jan Jansz snijders schuyere
Jan Jansz snijders schuyere