Akteformulier

Akteformulier met BronId = 156. AkteNummer = 37. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Inbrengboek-1540-1559verkoop0379v161541-09-10Donkersteeg.007 (Den Zeepinc)TerugVerder
232 KarolusguldenvrijDonkersteeg 7 en 9.14902
Een huysinge ende erve gelegen in de Donckerstege ende nu ter tijt twee woenhuysen zijn. Belend: ene zijde Geryt IJsbrantsz., calckbrander. andere zijde Adriaen Adriaensz., backer. achter tot in de Corte Maeren.

Claes Claesz., bailiu van Warmondt, in den name ende als procuratie hebbende van Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck, nae inhout zekere acte van procuracie van de Hove van Hollant in date den 18e marcii anno 1500veertich, stilo curie Hollandie; achtergelaeten bij Thyman Gerytsz., smit, en Hillegont Jansdr., zijn huysvrouwe, beyde saliger gedachten.
mit expresse condicie ende voirwaerde dat de weesmeesteren van Leyden als uppervoochden ende Rembrandt Corneliszoon als gerenunchiert voicht van den weeskinderen van Thyman Gerytsz. ende Hillegont voorn. renunchieren ende te gaen zullen vanwegen den voors. weeskinderen alzulcke recht ende actie van lossinghe als die voors. Thyman ende Hillegont in hoer leven ende die voorn. weeskinderen tot desen dage toe gehadt moegen hebben an de voors. huysinge. Oick gereserveert den voorn. Jan Jansz. de huyre van de voors. huysinge die gevallen is zedert Bamisse anno 1500ende veertich tot desen jegenwoordigen dage toe.
Op een stukje papier ingeplakt tussen folio 9v. en 10 staat betreffende de laatste overdracht geschreven:
voirt alsoe die voors. Claes Claesz., gemachtigt als voeren, nu niet gefurneert en is om den voorn. Frans Jansz. van 't voors. huys ende erve waerborge te stellen na dien rechte deser stede, soe ist dat die voors. Claes Claesz. overgegeven ende geconsenteert heeft, ghyfte over ende consenteert mitsdesen als dat die voors. Frans Jansz. ongehouden zel wesen voirtaen eenige penningen te geven of te betalen, van alzulcke 180 Karolusguldens als hij noch uuyt saicke van de voors. coepe op zekere termijnen schuldich is te betalen, voir den tijt dat Claes Claesz. voorn. hem suffysante waarborge van tselve huys ende erve gestelt zal hebben na den rechte deser stede. Gepasseert in den greffe van den Hove van Hollant hiernae volgende ende heeft uuyt crachte van de voors. p.....[procuratie?]...

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
37/01schepenJacob Cornelisz GorterJacop Cornelisz Gorter
Jacop Cornelisz Gorter
37/02schepenJan Gerritsz HeyeJan Heye Gerytsz
Jan Heye Gerytsz
37/03gemachtigdeClaes Claesz bailiu van Warmondt
Claes Claesz., bailiu van Warmondt, in den name ende als procuratie hebbende van Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
37/04verkoperJan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
Claes Claesz., bailiu van Warmondt, in den name ende als procuratie hebbende van Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
37/05overledeneThyman Gerytsz smit
Thyman Gerytsz smit en Hillegont Jansdr zijn huysvrouwe
37/06overledeneHillegont Jansdr zijn huysvrouwe
Thyman Gerytsz smit en Hillegont Jansdr zijn huysvrouwe
37/07koperFrans Jansz snijder
Frans Jansz snijder
37/08borgAdriaen Jansz brouwer
Adriaen Jansz brouwer
37/09belending (Donkersteeg.003-005)Gerrit IJsbrantsz {kalkbrander}Geryt IJsbrantsz calckbrander
Geryt IJsbrantsz calckbrander
37/10verkoper (Donkersteeg.009.1)Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
Claes Claesz., bailiu van Warmondt, in den name ende als procuratie hebbende van Jan Jansz. van Dordrecht alias den Coninck
37/11koper (Donkersteeg.009.1)Frans Jansz snijder
Frans Jansz snijder
37/12belending (Donkersteeg.009.2)Adriaen Adriaensz backer
Adriaen Adriaensz backer