Akteformulier

Akteformulier met BronId = 159. AkteNummer = 100. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 M-1584verkoopM10078v831585-03-11Pieterskerkchoorsteeg.005.1TerugVerder
Voldaan hoofdsom 300 gulden26 comans grooten pj mh en 12 stuivers en 1 blanck pj en een losbare rentebrief van 18 guldenHooglandsekerksteeg7379
Een huys ende erve, staende ende gelegen binnen deser stede in Ste Pieterskerkstege. Belent aen d'een zijde de comparant selffs met de huyssinge eertijts behoort hebbende Jan Heyndericxz Kuyff ende aen d'ander zijde de Vorlresgraft daer onder gaende. Streckende voor uyte voors. stege tot after inde voors. halve scheytgevel daer in den coop zal moegen anckers ende timmeren.
Met een halve after scheytgevel daer de Zwarte Kater vethangt

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
100/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Pieter Pieter Jorisz
100/02schepenAndries Jacobsz van CampenAndries Jacobs
Andries Jacobs
100/03verkoperMarytgen Claesdr {Nicasius}Marije Claesdr weduwe wijlen Willem van Flory Nicasiusz
Marije Claesdr weduwe wijlen Willem van Flory Nicasiusz met Maerten Jacobsz Leest als gecoren voocht
100/04overledeneWillem Nicasiusz van Floryweduwe wijlen Willem van Flory Nicasiusz
weduwe wijlen Willem van Flory Nicasiusz
100/05voogdMaerten Jacobsz LeestMaerten Jacobsz Leest haer zwaeger
Maerten Jacobsz Leest haer zwaeger haer gecoren voocht mede gecoren voogd van Elizabeth Claesdr
100/06borgLysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}Elizabeth Claesdr weduwe wijlen Aelbrecht Pietersz Tromper (sic)
Elizabeth Claesdr weduwe wijlen Aelbrecht Pietersz Tromper met haer gecoren voocht Maerten Jacobsz Leest
100/07overledeneAelbrecht Pietersz {tinnegieter}weduwe wijlen Aelbrecht Pietersz Tromper (sic)
weduwe wijlen Aelbrecht Pietersz Tromper
100/08koperClaes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}Claes Pouwelsz biertapper
Claes Pouwelsz biertapper ende zijne erven
100/09belending (Pieterskerkchoorsteeg.005)Marytgen Claesdr {Nicasius}Marije Claesdr weduwe wijlen Willem van Flory Nicasiusz
Marije Claesdr weduwe wijlen Willem van Flory Nicasiusz
100/10vorig-eigenaar (Pieterskerkchoorsteeg.005)Jan Hendricksz KnijfJan Heyndericxz Knijff
Jan Heyndericxz Knijff