Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 123. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA12372v0781560-12-30Rapenburg.036TerugVerder
schepenschuldbrief1 stuiver pj mh en 48 stuivers pjRapenburg256
Een huys ende erve staende ende gelegen op Rapenburch, met twee halve zijtgevelen daertoe behoerende. Gelijck ende in alre manyeren als 'tzelve nu ter tijt getymmert ende gemaect staet ende bij de voorn. Aechte Splintersdochter mitter doot geruimpt ende achtergelaten is. Belent ende belegen hebbende an die een zijde heer Jan Aelbrechtsz, priester mit zijn camer ende met die wederhelfte van den eenen zijtgevele ende an die ander zijde Jan van Oostrum mit zijn huys ende mit die wederhelft van den anderen zijtgevel. Streckende voor uuyt Rapenburch tot after an een huys ende erve toebehoerende Pieter Symonsz.s baghijnen binnen deser stede.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
123/01schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestCornelis Gerryts van Poelgeest
Cornelis Gerryts van Poelgeest
123/02schepenClaes Jansz de GoedeClaes Jans zoon de Guede
Claes Jans zoon de Guede
123/03verkoperClaes Isaacsz van Swanenburg {de oude}Claes Isaack Claesz
Claes Isaack Claesz en Michiel Jansz als man en voogd van Catharina Isaack Claesdr
123/04echtgenootMichiel Jansz UytrederMichiel Jansz
Claes Isaack Claesz en Michiel Jansz als man en voogd van Catharina Isaack Claesdr
123/05verkoperCatrijn Isaacsdr van Swanenburg {Uytreder}Catharina Isaack Claesdr
Claes Isaack Claesz en Michiel Jansz als man en voogd van Catharina Isaack Claesdr
123/06overledeneAechte Splintersdr {Swanenburg}erfgenamen van Aagte Splintersdr weduwe van Isaack Claesz
erfgenamen van Aagte Splintersdr weduwe van Isaack Claesz
123/07overledeneIsaac Claesz van Swanenburg {de oude}weduwe van Isaack Claesz
erfgenamen van Aagte Splintersdr weduwe van Isaack Claesz
123/08koperDaniël Willemsz van RijnDaniel Willemsz
Daniel Willemsz eertijds woonachtig op het huis ’t Chijs
123/09belending (Rapenburg.034.2)Jan Aelbrechtsz {priester}heer Jan Aelbrechtsz priester
heer Jan Aelbrechtsz priester
123/10belending (Rapenburg.038-040)Jan van Oostrum {de oude}Jan van Oostrum
Jan van Oostrum
123/11belending (Houtstraat.004-006)Pieter Symonsz baghijnen
een huys ende erve toebehoerende Pieter Symonsz.s baghijnen