Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 137. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA137800851561-01-22Haarlemmerstraat.245TerugVerder
schepenschuldbrief(staande op het geheel): 7½ comans groten pj mhHaarlemmerstraat/Oude Rijn269
  • De helfte van een huysinge ende erve staende ende gelegen in Marendorp met de helfte van de pottenbackerije ende alle de gereetscappe daertoe behoerende. Belegen hebbende an d'een zijde Gerryt Fransz Doe voors. ende aen d'ander zijde Pieter Jansz, houtcoper voorn. Streckende voor uuyt Marendorp tot after in den Ouden Rijn.
  • Noch de helfte van een huys ende erve gelegen opten voors. Ouden Rijn met de helfte van een schuyer daerafter an staende ende van een halve zijdtgevel tot dezelfde schuyere behoerende. Ende heeft belegen an d'een zijde Sander Reyersz, schipper ende aen d'ander zijde Gerryt Fransz Doe voors. mette wedue van wijlen Cornelis Bouwensz, koeman, met een poort ende gange daeronder gaende. Streckende voor uuyt den Rijn tot after an Huych Willemsz, brouwer die de wederhelfte van de voors. zijtgevel toebehoert.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
137/01schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestCornelis Gerrytsz van Poelgeest
Cornelis Gerrytsz van Poelgeest
137/02schepenClaes Jansz de GoedeClaes Jansz de Guede
Claes Jansz de Guede
137/03voogdGerrit Fransz DoeGerrit Fransz Doe
Gerrit Fransz Doe Pieter Jansz houtkoper en Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker als voogden van Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
137/04voogdPieter Jansz houtkoper
Gerrit Fransz Doe Pieter Jansz houtkoper en Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker als voogden van Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
137/05voogdGijsbrecht Hendricksz scheepmaker
Gerrit Fransz Doe Pieter Jansz houtkoper en Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker als voogden van Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
137/06verkoperFlorisgen Jorisdr
Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
137/07overledenewijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
137/08overledeneweduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
weduwe van Floris Lourisz pottenbakker
137/09koperJacob Arentsz
Jacob Arentsz
137/10belending (OudeRijn.112)Gerrit Fransz DoeGerryt Fransz Doe
Gerryt Fransz Doe
137/11belending (Haarlemmerstraat.247)Pieter Jansz houtcoper
Pieter Jansz houtcoper
137/12verkoper (OudeRijn.106-110)Florisgen Jorisdr
Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
137/13overledene (OudeRijn.106-110)wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
137/14overledene (OudeRijn.106-110)weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
weduwe van Floris Lourisz pottenbakker
137/15koper (OudeRijn.106-110)Jacob Arentsz
Jacob Arentsz
137/16belending (OudeRijn.112)Sander Reyersz {bostelman, schipper}Sander Reyersz schipper
Sander Reyersz schipper
137/17belending (OudeRijn.112)Gerrit Fransz DoeGerryt Fransz Doe
Gerryt Fransz Doe voors. mette wedue van wijlen Cornelis Bouwensz, koeman, met een poort ende gange daeronder gaende
137/18belending (OudeRijn.112)Lysbeth Jansdr {vrouw van Cornelis Bouwensz}wedue van wijlen Cornelis Bouwensz koeman
wedue van wijlen Cornelis Bouwensz koeman
137/19overledene (OudeRijn.112)Cornelis Bouwensz {koehouder}wedue van wijlen Cornelis Bouwensz koeman
wedue van wijlen Cornelis Bouwensz koeman
137/20belending (OudeRijn.106-110)Huig Willemsz van HoogstratenHuych Willemsz brouwer
Huych Willemsz brouwer