Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 203. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA203119v1261561-03-24Hooigracht.087TerugVerder
voldaanwaring als vrij huisHooigracht326
Een huys ende erve staende ende gelegen opte Hoygraft. Belegen hebbende aen d'een zijde voer Maruc Marcusz, scheepmaecker, daeran die Vleerstege daerneffens ondergaende ende aen d'ander zijde Dirck Cornelisz den Dubbelden, metselaer. Streckende voor uuyte voors. Hograft tot after an Dirck Cornelisz voors. erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
203/01schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestCornelis Gerrytsz van Poelgeest
Cornelis Gerrytsz van Poelgeest
203/02schepenCornelis Jacobsz van NoordeCornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
203/03verkoperAlijd Dircksdr {Cock}Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock
Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock
203/04overledeneJan Cornelisz Cock {brouwer}weduwe van Jan Cornelisz Cock
Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock
203/05voogdCornelis Thimansz StoterCornelis Tymansz
Cornelis Tymansz
203/06kopermr Arent Dirck Hoensz van der Goude
mr. Arent Dirck Hoensz van der Goude
203/07belending (Hooigracht.089)Maruc Marcusz scheepmaecker
Maruc Marcusz scheepmaecker
203/08belending (Hooigracht.085)Dirck Cornelisz den DubbeldenDirck Cornelisz den Dubbelden metselaer
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaer