Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 217. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA2171271331561-04-18Breestraat.082TerugVerder
schepenschuldbrief10 stuivers pj mh verschijnende op St. LambrechtsdagBreestraat141
Een huysinge ende erve staende ende gelegen alhier an de Bredestraete, daer de voors. Jan Maertsz nu ter tijt inne woont, met een schuyer daerafter an staende, mitsgaders alle de glaesramen in den voors. huysinge weesende ende al dat aertvast ende naegelvast is. Belegen hebbende an d’een zijde Claes Yssack Claesz ende aen d’ander zijde Adriaen Gerrytsz, brouwer. Streckende voor van de Breedestraete tot after aen des voorn. Adriaen Gerrytsz ende Claes Ysaackxs.s erven ende voorts met een gange tot desen huyse behoerende uuytgaende tot op den Rijn.
Met servituyt dat alsucke waeter als vanzelffs comt ende vallet in des voorn. Adriaen Gerrytsz.s kelde-naer van zijne huysinge doer een goetgadt zijn tochte, loep ende loesinge hebben ende behouden zal in de kelder van deser voors. huysinge, ende voorts deur een gote, streckende van dezelve kelder tot in den Rijn. Behoudelicken indien dezelve goote tot eeniger tijt verstopte, vervuylde oft’inneviel, zodat ’t water zijnen ganck, loop ende loesinge daerdeur nyet en zoude moegen hebben, dat de voors. Steffen van Heussen ende Adriaen Gerrytsz voorn. ende heuren naecomers, besitters van heure voors. huysingen de voorseyde goete alsdan t’samen weder zullen doen repareren ende openen, zulcx dat men daerdeur wateren ende ’t water zijn loep, tocht ende leosinge hebben zal moegen als gewoonlicken is; mits dat zijluyden ‘tselve t’samen zullen becostigen elcx halff ende halff.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
217/01schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestCornelis Gerryts van Poelgeest
Cornelis Gerryts van Poelgeest
217/02schepenHendrick Florisz van WassenaerHeynrick Florys van Wassenaer
Heynrick Florys van Wassenaer
217/03verkoperJan Maertensz MeestersJan Maartensz Meesters
Jan Maartensz Meesters
217/04koperSteven Gillisz van HeussenSteffen van Heussen
Steffen van Heussen
217/05belending (Breestraat.080)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}Claes Yssack Claesz
Claes Yssack Claesz
217/06belending (Breestraat.084)Adriaen Gerritsz in 't HartAdriaen Gerrytsz brouwer
Adriaen Gerrytsz brouwer