Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 291. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA2911751811561-07-30Hooigracht.085TerugVerder
schepenschuldbriefwaring als vrij huisHooigracht398
Een huys ende erve staende ende gelegen op die Hoygraft, met een schuier daeraffter an staende ende met een ledich erfgen daer besijden an leggende, responderende an de Vleerstege ende daer uutgaende. Belegen aen d'een sijde voor meester Vranck Dircxz ende daeran neffens 't voors. ledich erve de Vleerstege daironder gaende. Ende aen d'ander sijde voor Reym Stevensdr.s erve. Streckende voor uute voors. Hoygraft tot after aen Claes Cornelisz voors. thuyn ende erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
291/01schepenFrans Adriaensz {steenbakker}Meester Frans Adraensz
Meester Frans Adraensz
291/02schepenGerrit Fransz DoeGerryt Fransz Due
Gerryt Fransz Due
291/03verkoperDirck Cornelisz den DubbeldenDirck Cornelisz den Dubbelden metselaar
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar (met Reyer Mathijsz stoeldraaier als borg)
291/04borgReyer Matthijsz {stoeldraaier}Reyer Mathijsz stoeldraaier
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar (met Reyer Mathijsz stoeldraaier als borg)
291/05koperGerrit Jacobsz van OyenGerrit Jacobsz van Oyen
Gerrit Jacobsz van Oyen
291/06belending (Hooigracht.087)meester Vranck Dircxz
meester Vranck Dircxz
291/07belending (Hooigracht.083)Reym Stevensdr
Reym Stevensdr
291/08belending (Hooigracht.085)Claes Cornelisz
Claes Cornelisz