Akteformulier

Akteformulier met BronId = 177. AkteNummer = 109. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 B-1562verkoopB109710791562-05-10Stadsvrijdom.006 (Stadsvrijdom buiten de Rijnsburgerpoort)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief-stadsvrijheid1228
een huys ende erve gelegen buyten de Reynsburgerpoorte binnen de vrijheyt deser stede op de Steenstraet. Belegen hebbende an d'een zijde d'erfgenamen van wijlen Pons Dirxz wielmaker ende an d'ander zijde Kerstant Jacobsz mede wielmaker. Streckende voor vande straet tot after inde Marendijck.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
109/01schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestCornelis Gerritsz van Poelgeest
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
109/02schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
109/03verkoperMarytgen Pietersdr {Verhouff}Maritgen Pietersdr weduwe van Simon Cornelisz Verhouf
Maritgen Pietersdr weduwe van Simon Cornelisz Verhouf met Cornelis Thymansz als haar voogd in deze zaak; Gangelof Simonsz timmerman Jonge Cornelis Simonsz metselaar en Neeltgen Simonsdr eveneens met Cornelis Thymansz als haar voogd in deze zaak
109/04overledeneSymon Cornelisz Verhouffweduwe van Simon Cornelisz Verhouf
Maritgen Pietersdr weduwe van Simon Cornelisz Verhouf met Cornelis Thymansz als haar voogd in deze zaak; Gangelof Simonsz timmerman Jonge Cornelis Simonsz metselaar en Neeltgen Simonsdr eveneens met Cornelis Thymansz als haar voogd in deze zaak
109/05voogdCornelis Thimansz StoterCornelis Thymansz
Maritgen Pietersdr weduwe van Simon Cornelisz Verhouf met Cornelis Thymansz als haar voogd in deze zaak; Gangelof Simonsz timmerman Jonge Cornelis Simonsz metselaar en Neeltgen Simonsdr eveneens met Cornelis Thymansz als haar voogd in deze zaak
109/06verkoperGangelof Symonsz VerhouffGangeloff Symonsz timmerman
Gangeloff Symonsz timmerman
109/07verkoperCornelis Symonsz Stam Verhouffjonge Cornelis Symonsz metselaer
jonge Cornelis Symonsz metselaer
109/08verkoperNeeltgen Symonsdr VerhouffNeeltgen Symonsdr
Neeltgen Symonsdr
109/09verkoperCornelis Symonsz Verhouff {de oude}oude Cornelis Symonsz timmerman
vervangende tsamen oude Cornelis Symonsz timmerman
109/10voogdJan Claesz {pannenbakker}Jan Claesz pannebacker
Ghangeloff Symonsz voors ende Jan Claesz pannebacker als voocht over Claes ende Aeltgen onmondige weeskinderen van wijlen Symon Cornelisz voorn die hij geprocreert heeft bij den voorn Maritgen Pietersdr zijn laetste huysvrouwe
109/11verkoperClaes Symonsz VerhouffClaes
Ghangeloff Symonsz voors ende Jan Claesz pannebacker als voocht over Claes ende Aeltgen onmondige weeskinderen van wijlen Symon Cornelisz voorn die hij geprocreert heeft bij den voorn Maritgen Pietersdr zijn laetste huysvrouwe
109/12verkoperAeltgen Symonsdr VerhouffAeltgen
Ghangeloff Symonsz voors ende Jan Claesz pannebacker als voocht over Claes ende Aeltgen onmondige weeskinderen van wijlen Symon Cornelisz voorn die hij geprocreert heeft bij den voorn Maritgen Pietersdr zijn laetste huysvrouwe
109/13koperCornelis Gerritsz {snijder}Cornelis Gerritsz snijder
Cornelis Gerritsz snijder
109/14belending (Stadsvrijdom.006)d'erfgenamen van wijlen Pons Dircxz wielmaker
d'erfgenamen van wijlen Pons Dircxz wielmaker
109/15overledenePons Dircksz {wielmaker}d'erfgenamen van wijlen Pons Dircxz wielmaker
d'erfgenamen van wijlen Pons Dircxz wielmaker
109/16belending (Stadsvrijdom.006)Cors Jacobsz {wielmaker}Kerstant Jacobsz mede wielmaker
Kerstant Jacobsz mede wielmaker