Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 164. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC16494v1031564-05-03Rapenburg.081-083TerugVerder
voldaan met lijfrentebrief van 144 gld7 Karolusguldens, 3 stuivers en 1 brank pj mh(zie ook 00853) Rapenburg684
Een huys ende erve staende ende gelegen op Rapenburch, met noch een huysken daer aldernaest staende aen de noertzijde vandien ende noch twee camertgens staende after ’t voirs. huys opte Achtergraft. Belegen hebbende in ’t geheel aen d’een zijde deurgaende mr. Frans Adriaensz ende aen d’ander zijde voir Cornelis Pietersz van Nieucoop, daeraen de Nonnensteghe daeronder gaende ende daeraen Joncheer Henrick van Assendelft. Streckende voor uuyt Rapenburch tot after opte Aftergraft. (zoals het door Claas Aalwijnsz en Anna Cornelisdr de Hooch bewoond werd en achtergelaten is)

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
164/01schepenGerrit Roelofsz van der MijeGherit Roelofsz
Gherit Roelofsz
164/02schepenHendrick Florisz van WassenaerHendrik Florisz van Wassenaer
Hendrik Florisz van Wassenaer
164/03verkoperCornelis Claesz van der Hoochmr Cornelis van der Hooch
mr. Cornelis van der Hooch
164/04voogdJacob Jacobsz van LooJacob van Loo
Jacob van Loo
164/05verkoperPetronella Claesdr van der Hooch {van Loo}Pieternella Claasdr
Pieternella Claasdr
164/06voogdArent van der Hoochmr Arent van der Hooch
mr. Arent van der Hooch
164/07voogdHuig Jansz van AlckemadeHuych van Alkemade
Huych van Alkemade
164/08verkoperAlijd Claesdr van der HoochAlijt Claasdr
Alijt Claasdr
164/09verkoperArent Claesz van der HoochArent Claasz
Arent Claasz
164/10verkoperPieter Claesz van der HoochPieter Claasz
Pieter Claasz
164/11verkoperClaes Claesz van der HoochClaas Claasz
Claas Claasz
164/12verkoperAelwijn Claesz van der HoochAalwijn Claasz
Aalwijn Claasz
164/13overledeneClaes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}Claas Aalwijn Claasz
Claas Aalwijn Claasz
164/14overledeneAnna Cornelisdr van der HoochJkvr Anna Cornelisdr van der Hooch
Jkvr Anna Cornelisdr van der Hooch
164/15koperElisabeth Claesdr van der HoochElisabeth Claasdr van der Hooch
Elisabeth Claasdr van der Hooch
164/16belending (Rapenburg.085-087.1)Frans Adriaensz {steenbakker}mr Frans Adriaensz
mr. Frans Adriaensz
164/17belending (Rapenburg.077-079)Cornelis Pietersz van NieuwkoopCornelis Pietersz van Nieucoop
Cornelis Pietersz van Nieucoop
164/18belending (Nonnensteeg.016-020)Hendrick van AssendelftJoncheer Henrick van Assendelft
Joncheer Henrick van Assendelft