Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 250. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC2501481561564-12-07Rapenburg.109TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief18 stuivers en 15 penningen payments pj mhRapenburg1669
Een huys ende erve staende ende gelegen op 't Steenschuyr over Zevenhuysen. Belent ende belegen hebbende aen d'een zijde Pieter Pietersz, goutsmit ende aen d'ander zijde Cornelis Symonsz, metselaer. Streckende voor uuyt 't Steenschuyr tot after aen Huych Dircxz van Delfts erve

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
250/01schepenGerrit Fransz DoeGheryt Fransz Due
Gheryt Fransz Due
250/02schepenClaes Jansz de GoedeClaes Jans de Goede
Claes Jans de Goede
250/03verkoperJoris Lenaertsz {brouwersknecht}Joris Lenaartsz brouwersknecht
Joris Lenaartsz brouwersknecht
250/04koperDirckgen Lourisdr {vroedvrouw}Dirckgen Lourisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
Dirckgen Lourisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
250/05overledeneCornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
Dirckgen Lourisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
250/06belending (Rapenburg.107)Pieter Pietersz Boeytgen {de jonge}Pieter Pietersz goutsmit
Pieter Pietersz goutsmit
250/07belending (Rapenburg.111)Cornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Symonsz metselaer
Cornelis Symonsz metselaer
250/08belending (Vliet.009)Huig Dircksz {schoenmaker}Huych Dircxz van Delft
Huych Dircxz van Delft