Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 318. Aantal = 1. Naar Akten-lijst.
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC3181801881565-04-10NieuweRijn.026-027TerugVerder
voldaan met schepenrentebrief van 36 gulden2 pond Hollands pj mh (op beide huizen)Nieuwe Rijn697
De helfte van twee huysen mit haeren erven staende ende gelegen naest malcanderen op den Nieuwen Rijn, daervan de wederhelfte den voors. Gijsbert Dircxz zelfs competeert. Belegen hebbende in 't geheel aen d'een zijde Jan Splintersz, backer ende aen d'ander zijde Claes Sebastiaensz, smidt. Streckende voor uut den Rijn tot after aen mr. Adriaen Adamsz chirurgijns schuyre ende erve ende aen Wouter Fransz droochscheriers huysinge.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
318/03verkoperAnnetgen Dircksdr van HeemskerckAnnetgen Dircksdr
Annetgen Dircksdr
318/04echtgenootSymon Jansz van der Mijemr Simon Jansz
mr. Simon Jansz
318/05koperGijsbrecht Dircksz GoolGijsbrecht Dircksz Gool
Gijsbrecht Dircksz Gool
318/06belending (NieuweRijn.025)Jan Splintersz {bakker}Jan Splintersz backer
Jan Splintersz backer
318/07belending (NieuweRijn.028)Claes Sebastiaensz {smid}Claes Sebastiaensz smidt
Claes Sebastiaensz smidt
318/08belending (Burgsteeg.005)Adriaen Adamsz {chirurgijn}mr Adriaen Adamsz chirurgijn
mr. Adriaen Adamsz chirurgijn
318/09belending (Burgsteeg.003)Wouter Fransz {droogscheerder}Wouter Fransz droochscherier
Wouter Fransz droochscherier