Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 428. Aantal = 1. Naar Akten-lijst.
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC428232v2411565-10-26Donkersteeg.021 (De drie goude ketinge)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 50 gulden21 stuivers en 11 penningen pj losrente (penning 16)Hoogstraat / Donkersteeg1824
Een gerecht vierdepaert van een huysken ende erve gelegen aen Sinte Jansbrugge binnen deser stede. Met alle de actien tot 'tzelve vierdepaert behorende, zulcks ende in alre manieren hem comparant 'tzelve bij den overlijden van Henrick Jansz, hem comparants huysvrouwen broeder opgecomen ende aenbestorven is. In 't geheel belegen hebbende aen d'een zijde 't water van den Ouden Rijn, daer dicht endee beneffens onder gaende ende an d'ander zijde Baeff Garbrantsdr, Jan Claesz Verbellen wedue, mit zeeckere poerte ende gange behorende tot 't huys Ter Lucht. Streckende voer van de straet tot after aen des voers. Baeff Garbrantsdr.s erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
428/01schepenClaes Jansz de GoedeClaes Jans de Goude
Claes Jans de Goude
428/02schepenDirck Willemsz van den BurchDirck Willemsz
Dirck Willemsz
428/03voogdGovert Jansz schipper
Govert Jansz schipper als man van Geertruyt Jansdr
428/04verkoperGeertruyt Jansdr
Govert Jansz schipper als man van Geertruyt Jansdr
428/05overledeneHenrick Jansz haar broer
Henrick Jansz haar broer
428/06koperCornelis Woutersz van SantenCornelis Woutersz van Zancten goudsmid
Cornelis Woutersz van Zancten goudsmid
428/07belending (Donkersteeg.019)Baefgen Garbrantsdr {Verbel}Baeff Garbrantsdr Jan Claesz Verbellen wedue
Baeff Garbrantsdr Jan Claesz Verbellen wedue
428/08overledene (Donkersteeg.019)Jan Claesz VerbelJan Claesz Verbellen wedue
Jan Claesz Verbellen wedue