Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 450. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC450243v2521566-01-03Breestraat.033 (De Colder)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief10 stuivers pj mh; 2 stuivers pj (PIeterskerk); 10 penningen payments (HGeest) en ½ stuiver pj (Huiszitten St.-Pancraskerk)Breestraat1843
Een huys ende erve met een cleyn huysken ende erve daerafter aen staende, gelegen aen de Bredestraet. Belegen hebbende aen d'een zijde Katerina Gijsbrechtsdr, wedue van mr. Jacob de Milde, in sijn leven secretaris der voors. stede van Leyden ende aen d'ander zijde Jan van Dortenstege daeronder gaende. Streckende voor van de voors. straet tot after aen een huysken ende erve toebehoirende de wedue voors.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
450/01schepenFrans Adriaensz {steenbakker}Mr Frans Adriaensz
Mr Frans Adriaensz
450/02schepenJacob Symonsz van LooJacob van Loo
Jacob van Loo
450/03verkoperJan Pietersz {linnenwever}Jan Pietersz linnenwever
Jan Pietersz linnenwever (met Gerrit Jansz messenmaker als borg)
450/04borgGerrit Jansz {messenmaker}Gerrit Jansz messenmaker
Jan Pietersz linnenwever (met Gerrit Jansz messenmaker als borg)
450/05koperBonifaes Gijsbrechtsz {smid}Bonifaas Gijsbrechtsz smid
Bonifaas Gijsbrechtsz smid
450/06belending (Breestraat.031)Catharina Gijsbrechtsdr van CouwenhovenKaterina Gijsbrechtsdr wedue van mr Jacob de Milde, in sijn leven secretaris der voors stede
Katerina Gijsbrechtsdr, wedue van mr. Jacob de Milde, in sijn leven secretaris der voors. stede
450/07overledene (Breestraat.031)Jacob de Mildewedue van mr Jacob de Milde, in sijn leven secretaris der voors stede
wedue van mr. Jacob de Milde, in sijn leven secretaris der voors. stede