Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 468. Aantal = 1. Naar Akten-lijst.
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC468252v2611566-01-30TerugVerder
voldaan met schepenschuldbriefgeen (waring als vrij erf)Vleersteeg GSD-021860
Een ledich erffken gelegen in de Vleersteghe. Belegen hebbende aen wederzijden Olivier Philipsz voors. zelffs. Streckende voor uuyt de Vleersteghe tot after aen des voors. Gerrit Jacobsz.s schuyr.
Met voorwaerden dat Olivier Philipsz voors. een loodse sal moegen timmeren aen des voors. Gerryts schuyrgevel, mits daeraen leggende een muyr van een halve steen dick. Ende dat hij oeck aen ende in de voors. gevel zal moegen vestigen ende anckeren.Item dat de voors. Gerrit in de voors. gevel boven de loodse voorseyt een cruyscasijn met lichten ende opgaende veynsters zal moegen setten, mits daerinne stellende vier dyeffijsers, sulcx dat men daer nyet uuyt noch inne zal moegen climmen.Ende dat de pijp van des voors. Gerrits private in des voors. Oliviers loodse sal blijven staen. Mer zal diezelve Gerrit den opganck vandien binnen sijn schuyere behouden ende de voors. private aen zijn zijde doen schoenmaecken ende repareren.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
468/01schepenAdriaen Dircksz van MeerburgAdriaen Dirck Ottensz
Adriaen Dirck Ottensz
468/02schepenDirck Willemsz van den BurchDirck Willemsz
Dirck Willemsz
468/03verkoperGerrit Jacobsz van OyenGerrit Jacobsz van Oyen bierdrager
Gerrit Jacobsz van Oyen bierdrager
468/53koperOlivier Philipsz {lakenbereider}Olivier Philipsz
Olivier Philipsz voorlakenreder