Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 59. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC059370431563-11-13OudeRijn.022TerugVerder
voldaan met schepenschuldbriefgeen (waring als vrij huis)Oude Rijn1491
Een huys ende erve gelegen opten Ouden Rijn, mit een halve sijtmuyr daertoe behoorende. Belegen hebbende aen d’een zijde Sanna van Griecken mette wederhelfte van den voirs. sijtmuyr ende aen d’ander zijde die steghe die daeronder gaet, toebehoorende Lourys Cornelisz ende Cornelis de lepelmaeker. Streckende voor van den Ouden Rijn tot after aen des voors. Cornelis de lepelmaeckers huys ende erve.
Mit voorwaerden dat de besitters van desen huys niet en zullen mogen betimmeren ’t licht staende in de gange van Sannen voors. huys.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
59/01schepenClaes Jansz de GoedeClaes Jansz de Goede
Claes Jansz de Goede
59/02schepenCornelis Huigenz van TorenvlietCornelis Huygensz
Cornelis Huygensz
59/03verkoperGeertgen Jansdr {vrouw van Jan Hendricksz}Geertgen Jansdr weduwe van Jan Hendricksz schipper
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Hendricksz schipper met haar zoon Pieter Jansz als haar voogd in deze zaak (met Jan Gerritsz scheepmaker als borg)
59/04overledeneGeertgen Jansdr {vrouw van Jan Hendricksz}weduwe van Jan Hendricksz schipper
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Hendricksz schipper met haar zoon Pieter Jansz als haar voogd in deze zaak (met Jan Gerritsz scheepmaker als borg)
59/05voogdPieter Jansz {OudeRijn}Pieter Jansz haer zoon
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Hendricksz schipper met haar zoon Pieter Jansz als haar voogd in deze zaak (met Jan Gerritsz scheepmaker als borg)
59/06borgJan Gerritsz {scheepmaker}Jan Gerritsz scheepmaker
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Hendricksz schipper met haar zoon Pieter Jansz als haar voogd in deze zaak (met Jan Gerritsz scheepmaker als borg)
59/07koperJacob Aelbrechtsz van DamJacob Aalbrechtsz van Dam
Jacob Aalbrechtsz van Dam
59/08belending (OudeRijn.018-020)Susanna Dircksdr {van Griecken}Sanna van Griecken
Sanna van Griecken
59/09belending (OudeRijn.024)Louris Cornelisz Schenaertde steeg van Lourys Cornelisz en Cornelis de lepelmaeker
die steghe die daeronder gaet toebehoorende Lourys Cornelisz ende Cornelis de lepelmaeker
59/10belending (Haarlemmerstraat.145)Cornelis Jansz {lepelmaker, tinnegieter}de steeg van Lourys Cornelisz en Cornelis de lepelmaeker
die steghe die daeronder gaet toebehoorende Lourys Cornelisz ende Cornelis de lepelmaeker