Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 90. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC09053v0601564-01-05Rapenburg.081-083TerugVerder
voldaan met losrentebrief7 Kargld, 3 stuivers en 1 blank pj mh(doorgehaalde akte, elders herschreven) Rapenburg1526
Een huys ende erve staende ende gelegen op Rapenburch, met noch een huysken daer aldernaest staende aen de noortzijde vandien ende noch twe camertgens staende after ’t voirs. huys opte Aftergraft. Belegen hebbende in ’t geheel aen d’een zijde deurgaende mr. Frans Adriaensz ende aen d’ander zijde voir Cornelis Pietersz van Nyeucoop, daeraen de Nonnenstege daeronder gaende ende daeraen Joncheer Henrick van Assendelft. Streckende voir uuyt Rapenburch tot after opte Aftergraft. (zoals het door Claas Aalwijnsz en Anna Cornelisdr de Hooch bewoond werd en achtergelaten is)

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
90/01schepenGerrit Roelofsz van der MijeGherit Roelofsz
Gherit Roelofsz
90/02schepenHendrick Florisz van WassenaerGerrit Florisz van Wassenaer
Gerrit Florisz van Wassenaer
90/03verkoperCornelis Claesz van der HoochCornelis van der Hooch
mr. Cornelis van der Hooch
90/04echtgenootJacob Jacobsz van LooJacob van Loo
Jacob van Loo als man van Pieternella Claasdr
90/05verkoperPetronella Claesdr van der Hooch {van Loo}Pieternella Claasdr
Jacob van Loo als man van Pieternella Claasdr
90/06voogdDirck Pijnssen van der AaDirck Pijns van der Aa
mr Cornelis van der Hooch Dirck Pijns van der Aa Huych van Alkemade als voogden
90/07voogdHuych van Alkemade
mr Cornelis van der Hooch Dirck Pijns van der Aa Huych van Alkemade als voogden
90/08verkoperAlijd Claesdr van der HoochAlijt Claasdr
Alijt Claasdr, Arent Claasz, Pieter Claasz, Claas Claasz en Aalwijn Claasz, kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
90/09verkoperArent Claesz van der HoochArent Claasz
Alijt Claasdr, Arent Claasz, Pieter Claasz, Claas Claasz en Aalwijn Claasz, kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
90/10verkoperPieter Claesz van der HoochPieter Claasz
Alijt Claasdr, Arent Claasz, Pieter Claasz, Claas Claasz en Aalwijn Claasz, kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
90/11verkoperClaes Claesz van der HoochClaas Claasz
Alijt Claasdr, Arent Claasz, Pieter Claasz, Claas Claasz en Aalwijn Claasz, kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
90/12verkoperAelwijn Claesz van der HoochAalwijn Claasz
Alijt Claasdr, Arent Claasz, Pieter Claasz, Claas Claasz en Aalwijn Claasz, kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
90/13overledeneClaes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}kinderen van Claas Aalwijnsz
kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
90/14overledeneAnna Cornelisdr van der HoochJfr Anna Cornelisdr van der Hooch
kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
90/15koperElisabeth Claesdr van der HoochElisabeth Claasdr van der Hooch
Elisabeth Claasdr van der Hooch
90/16belending (Rapenburg.085-087.1)Frans Adriaensz {steenbakker}mr. Frans Adriaensz
mr. Frans Adriaensz
90/17belending (Rapenburg.077-079)Cornelis Pietersz van NieuwkoopCornelis Pietersz van Nyeucoop
Cornelis Pietersz van Nyeucoop
90/18belending (Nonnensteeg.016-020)Hendrick van AssendelftJoncheer Henrick van Assendelft
Joncheer Henrick van Assendelft