Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 168. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567verkoopD16870v0771569-03-15Hogewoerd.005TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van Leiden2 penningen payments pj mhHogewoerd2201
Een huys ende erve gelegen op de Hogewoert. Belegen hebbende aen d'een zijde voor Dirck Willemsz, coman ende daeraen Jacob Gerytsz, kistemaecker ende aen d'ander zijde deurgaende Bouwen Adriaensz, laeckenbereyder. Streckende voor van de Hogewoert tot after aen Bouwen Adriaensz voors. erve.regeling omtrent gezamenlijk gebruik en onderhoud van waterput
Voorts mit servituyt dat de watergang van desen voors. huyse zijn loop ende cours hebben zal over des voors. Jacob Gerytsz.s erve

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
168/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
168/02schepenDirck Gerritsz SmalingDirck Gerrytsz Smaling
Dirck Gerrytsz Smaling
168/03verkoperGommer Gommersz {spoelenmaker}Gommer Gommersz spilmaker
Gommer Gommersz spilmaker (met Pieter Quyrijnsz linnenwever als borg)
168/04borgPieter Quirijnsz {linnenwever}Pieter Quyrijnsz linnenwever
Gommer Gommersz spilmaker (met Pieter Quyrijnsz linnenwever als borg)
168/05koperAelbrecht Cornelisz van BerckendaelAalbrecht Cornelisz slotenmaker
Aalbrecht Cornelisz slotenmaker
168/06belending (Hogewoerd.003)Dirck Willemsz TellepeperDirck Willemsz coman
Dirck Willemsz coman
168/07belending (Steenschuur.000.2)Jacob Gerritsz {kistenmaker}Jacob Gerytsz kistemaecker
Jacob Gerytsz kistemaecker
168/08belending (Hogewoerd.007-009)Bouwen Adriaensz {droogscheerder}Bouwen Adriaensz laeckenbereyder
Bouwen Adriaensz laeckenbereyder