Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 277. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567verkoopD277124v1321570-01-06Papengracht.002.1TerugVerder
een bedrag van 50 gld; een jaarlijkse rente van 3 gld en 2½ stbelast met 8 schellingen pj aankomende het HG Weeshuis/belast met 31 stuivers pj mhPapengracht/Breestraat2295
sijn huys ende erve staende binnen deser stede in 't Noorteynde in St.e Barberensteghe. Beleghen aen die een sijde Gheertruyt van Oyen ende aen d'ander sijde zeeckere huysinghe ende erve competerende S. Barbarenconvent. Streckende voer uut de voers. steghe tot achter aen Gherrit taeffellaeckenwevers huysinghe. (belast met 8 schellingen pj aankomende het HG Weeshuis)
Item een huys ende erve gheleghen in 't Noorteynde deser stede. Belegen aen d'een sijde S.te Barbarensteghe daeronder gaende ende aen d'ander sijde mr. Symon Adriaenss, deser stede barbier. Streckende voer van de straet achter in de Lombaerdesteghe. (belast met 31 stuivers pj mh)
NB. Twee huizen als onderpand: Papengracht.002.1 en Breestraat.013

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
277/01schepenHuig Claesz GaelHuych Claes Gael
Huych Claes Gael
277/02schepenDirck Gerritsz SmalingDirck Gherritsz Smaling
Dirck Gherritsz Smaling
277/03schuldeiserHuig Nieuwveen {doctor}mr Huych Nieuwveen doctor in de medicijnen
mr. Huych Nieuwveen, doctor in de medicijnen, wonende in Den Haag
277/04schuldenaarWillem Andriesz de Raet {tapijtwerker}Willem Andriesz de Raet tapissier
Willem Andriesz de Raet tapissier en legwerker
277/05belending (Breestraat.013.1)Geertruid Jansdr van Oyen {bakster}Gheertruyt van Oyen
Gheertruyt van Oyen
277/06belending (Papengracht.002.2)zeeckere huysinghe ende erve competerende S Barbarenconvent
zeeckere huysinghe ende erve competerende S. Barbarenconvent
277/07belending (Breestraat.015)Gerrit Jansz KanterGherrit taeffellaeckenwever
Gherrit taeffellaeckenwever
277/08schuldeiser (Breestraat.013)Huig Nieuwveen {doctor}mr Huych Nieuwveen doctor in de medicijnen
mr. Huych Nieuwveen, doctor in de medicijnen, wonende in Den Haag
277/09schuldenaar (Breestraat.013)Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}Willem Andriesz de Raet tapissier
Willem Andriesz de Raet tapissier en legwerker
277/10belending (Breestraat.011)Symon Pietersz Hieck {chirurgijn}mr Symon Adriaenss deser stede barbier
mr Symon Adriaenss deser stede barbier