Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 557. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567D5572192771571-07-06NieuweRijn.045TerugVerder
voldaan7½ stuiver pj mh staande op het achterhuis aan het kerkhofNieuwe Rijn878
Een huys ende erve staende ende gelegen opten Nyeuwen Rijn bij de Caernemelcxbrugge binnen deser stede, mit een halve poort ofte gange gelegen aen de noortsijde derselver huysinge ende de straet daertoe behorende. Belegen hebbende aen d'een sijde Willem Jan Reyerss, brouwer ende aen d'ander zijde Jan Meesz, chirurgijn mette wederhelfte van de voors. poorte ende gange, ende daeraen Willem Govertszoon, verwer. Streckende voor uuyten voors. Rijn tot after aen Sinte Pancraeskerckhoff.onder de overgedragen stukken twee overeenkomsten tussen Jan Gerritsz en Jan Meesz van 27 juni 1570

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
557/01schepenJacob Symonsz van LooJacob van Loo
Jacob van Loo
557/02schepenMourijn Claesz van Leeuwen {drapier}Mouryng Claesz
Mouryng Claesz
557/03verkoperJan Gerritsz {van Leiderdorp}Jan Gerritsz van Leiderdorp
Jan Gerritsz van Leiderdorp
557/04koperIsaac Claesz van Swanenburg {de jonge}Ysaack Claeszoon schilder
Ysaack Claeszoon schilder
557/05belending (NieuweRijn.046-048)Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}Willem Jan Reyerss brouwer
Willem Jan Reyerss brouwer
557/06belending (NieuweRijn.044)Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}Jan Meesz chirurgijn
Jan Meesz chirurgijn
557/07belending (NieuweRijn.043)Willem Govertsz van der AerWillem Govertszoon verwer
Willem Govertszoon verwer