Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 569. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567verkoopD5692252831571-07-19Hooigracht.081TerugVerder
voldaan met twee schepenschuldbrieven van 315 gulden en van 210 gulden16 comans groten pj mhHooigracht2558
Een huys ende erve mit een gange ende poorte met de geheele schuyere ende haren erve, staende ende gelegen op de Hoygraft, zulcxs al 'tzelve jegenwoordelijcken getimmert ende gemaect staet. Belent ende belegen hebbende aen d'een zijde deurgaende Cornelis Quierijnszoon, drapier ende aen d'ander sijde voor Pieter Dircxz, drapier ende daeraen Pieter Willemsz Tol, witmaecker. Streckende voor uut de voors. Hoygraft tot after aen des voors. Pieter Willemsz ende Aelbrecht Matheusz bijder ledige erven toe.
Ende 't zijn voorwaerden dat de voorn. Cornelis Quierijnszoon ende Evert Jansz hemluyden tesamen toebehoordt de burnput staende in de scheydtmuyer van de voors. huysinge. Ende sullen deseve elcx aen sijn zijde besigen ende gebruycken, ende tot gelijcke co

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
569/01schepenDirck Gerritsz SmalingDirk Gerritsz Smaling
Dirk Gerritsz Smaling
569/02schepenMourijn Claesz van LeeuwenMouryn Claes
Mouryn Claes
569/03verkoperElisabeth Claasdr poorteres
Elisabeth Claasdr poorteres van Leiden gehuwd met Gillis Pietersz perkamentmaker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
569/04echtgenootGillis Pietersz {perkamentmaker}Gillis Pietersz perkamentmaker
Elisabeth Claasdr poorteres van Leiden gehuwd met Gillis Pietersz perkamentmaker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
569/05voogdIJsbrant Jacobsz van der BouchorstYsbrant Jacobsz
Elisabeth Claasdr poorteres van Leiden gehuwd met Gillis Pietersz perkamentmaker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
569/06koperEvert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}Evert Jansz voorlakenreder
Evert Jansz voorlakenreder
569/07belending (Hooigracht.079.2)Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}Cornelis Quierijnszoon drapier
Cornelis Quierijnszoon drapier
569/08belending (Hooigracht.083)Pieter Dircksz {drapier, warmoezenier}Pieter Dircxz drapier
Pieter Dircxz drapier
569/09belending (Hooigracht.085)Pieter Willemsz Tol {witmaker}Pieter Willemsz Tol witmaecker
Pieter Willemsz Tol witmaecker
569/10belending (Hooigracht.081)Pieter Willemsz Tol {witmaker}Pieter Willemsz voors
Pieter Willemsz voors
569/11belending (Middelstegracht.046)Aelbrecht Mattheusz {linnenwever}Aelbrecht Matheusz
Aelbrecht Matheusz