Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 572. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567schuldbekentenisD5722272851571-07-22Papengracht.002.1TerugVerder
voldaan met een schepenschuldbrief31 stuivers pj mh op het huis aan de Breestraat; 8 stuivers pj mh op het huis in de St.-Barbarasteeg en 3 gulden pj losrente op beide huizenPapengracht/Breestraat882
een jaarlijkse rente van 12 Kargld
onderpand: zijne huysinge ende erve daerinne hij nu ter tijt woont, genaemt 't Vergulden Sarpent, staende ende gelegen opte Bredestraet. Belegen hebbende aen d'een zijde mr. Symon Pietersz, chirurgijn ende aen d'ander zijde Sinte Barbarenstege daeronder gaende. Streckende voor van de straet tot after in de Lombaertstege. Noch hem comparants huysinge ende erve staende ende gelegen in Sinte Barbarenstege voorn. Belent aen d'een zijde seeckere huysinge ende erve competerende 't convent van Sinte Barberen voors. ende aen d'ander zijde Geertgen van Oyen, backster. Streckende voor uuyt den voors. stege tot after aen Gerryt, taeffelaeckenwevers camer toe.
NB. Twee huizen als onderpand: Papengracht.002.1 en Breestraat.013

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
572/01schepenEwout Arent Gerritsz van DamEewout Arents
Eewout Arents
572/02schepenMourijn Claesz van Leeuwen {drapier}Mouryn Claesz
Mouryn Claesz
572/03schuldeiserJoost Willemsz Porsman (Dedel)Joost Willemsz Porsman
Joost Willemsz Porsman
572/04schuldenaarWillem Andriesz de Raet {tapijtwerker}Willem Andriesz tapijtwever
Willem Andriesz tapijtwever
572/05belending (Papengracht.002.2)seeckere huysinge ende erve competerende 't convent van Sinte Barberen
seeckere huysinge ende erve competerende 't convent van Sinte Barberen
572/06belending (Breestraat.013.1)Geertruid Jansdr van Oyen {bakster}Geertgen van Oyen backster
Geertgen van Oyen backster
572/07belending (Breestraat.015)Gerrit Jansz KanterGerryt taeffelaeckenwevers camer
Gerryt taeffelaeckenwevers camer
572/08schuldeiser (Breestraat.013)Joost Willemsz Porsman (Dedel)Joost Willemsz Porsman
Joost Willemsz Porsman
572/09schuldenaar (Breestraat.013)Willem Andriesz de Raet {tapijtwerker}Willem Andriesz tapijtwever
Willem Andriesz tapijtwever
572/10belending (Breestraat.011)Symon Pietersz Hieck {chirurgijn}Symon Pietersz chirurgijn
Symon Pietersz chirurgijn