Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 611. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567verkoopD611245v3051571-10-04Haarlemmerstraat.170TerugVerder
voldaan met twee schepenschuldbrieven 375 gulden43 comans groten pj mh; 9 comans groten pj mh en 15 schellingen gg pj mhHaarlemmerstraat2595
Een huys ende erve staende ende gelegen in Marendorp opten houck van de Hogelantschekorsstege. Belent ende belegen hebbende aen d'een zijde Aelbrecht Quirijnsz, besemmaecker ende aen d'ander zijde d'voorscreven Korsstege daeronder gaende. Streckende voor van de straet tot after aen Dammas Dircxz rietdeckers huysinge (ende) erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
611/01schepenFloris Jansz van Tol {de oude}Floris van Toll
Floris van Toll
611/02schepenEwout Arent Gerritsz van DamEwout Arents
Ewout Arents
611/03verkoperClaes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}Claas Jacobsz broers
Claas en Arent Jacobsz broers
611/04verkoperArent Jacobsz {schrijnwerker, lakenbereider}Arent Jacobsz broers
Claas en Arent Jacobsz broers
611/05koperWillem Gerritsz vleeshouwer
Willem Gerritsz vleeshouwer
611/06belending (Haarlemmerstraat.166-168)Aelbrecht Quirijnsz {bezemmaker}Aelbrecht Quirijnsz besemmaecker
Aelbrecht Quirijnsz besemmaecker
611/07belending (Paradijssteeg.051)Dammas Dircksz {rietdekker}Dammas Dircxz rietdecker
Dammas Dircxz rietdeckers huysinge (ende) erve