Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 616. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567schuldbekentenisD616247v3071571-10-11Hooigracht.081TerugVerder
een jaarlijkse losrente van 3 guldenHooigracht2599
onderpand: zijne huysinge ende erve staende op de Hoygraft. Belegen hebbende aen d'een zijde deurgaende Cornelis Quierijnsz, drapier ende aen d'ander zijde voor Pieter Dircxz, drapier ende daeraen Pieter Willemsz Tol, witmaecker. Streckende voor van de voors huysinge ende erve van de straet tot after des voors. Pieter Willemsz ende Aelbrecht Matheusz beyder ledige erven.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
616/01schepenDirck Gerritsz SmalingDirck Gerritsz Smaling
Dirck Gerritsz Smaling
616/02schepenMourijn Claesz van LeeuwenMouryn Claesz
Mouryn Claesz
616/03schuldeiserTete Pietersdochter
Tete Pietersdochter
616/04schuldenaarEvert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}Evert Jansz voorlakenreder
Evert Jansz voorlakenreder
616/05belending (Hooigracht.079.2)Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}Cornelis Quierijnsz drapier
Cornelis Quierijnsz drapier
616/06belending (Hooigracht.083)Pieter Dircksz {drapier, warmoezenier}Pieter Dircxz drapier
Pieter Dircxz drapier
616/07belending (Hooigracht.085)Pieter Willemsz Tol {witmaker}Pieter Willemsz Tol witmaecker
Pieter Willemsz Tol witmaecker
616/08belending (Hooigracht.081)Pieter Willemsz Tol {witmaker}Pieter Willemsz
Pieter Willemsz
616/09belending (Middelstegracht.046)Aelbrecht Mattheusz {linnenwever}Aelbrecht Matheusz
Aelbrecht Matheusz