Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 617. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567schuldbekentenisD6172483071571-10-17OudeRijn.024TerugVerder
een jaarlijkse losrente van 6 KargldOude Rijn2600
onderpand: zijne huysinge ende erve staende ende gelegen opten Ouden Rijn. Belegen hebbende aen d'een zijde Claes Huygensz, bontwercker, als man ende voocht van zijne huysvrouwe ende aen d'ander zijde Jan Simonsz den Binck, schipper. Streckende voor uuyten Rijn tot after aen Cornelis Jansz lepelmaeckers schuyr toe.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
617/01schepenDirck Gerritsz SmalingDirck Gerritsz Smaling
Dirck Gerritsz Smaling
617/02schepenFloris Jansz van Tol {de oude}Floris van Toll
Floris van Toll
617/03schuldeiserGijsbrecht Jorisz {pastoor}Gijsbrecht Jansz pastoor
heer Gijsbrecht Jansz pastoor en kanunnik van St.-Pancraskerk
617/04schuldenaarLouris Cornelisz SchenaertLouris Cornelisz snijder
Louris Cornelisz snijder
617/05echtgenoot (OudeRijn.022)Claes Huigenz {bontwerker}Claes Huygensz bontwercker
Claes Huygensz bontwercker als man ende voocht van zijne huysvrouwe
617/06belending (OudeRijn.022)NN {vrouw van Claes Huigenz}als man ende voocht van zijne huysvrouwe
Claes Huygensz bontwercker als man ende voocht van zijne huysvrouwe
617/07belending (OudeRijn.026)Jan Symonsz den Binck {schipper}Jan Simonsz den Binck schipper
Jan Simonsz den Binck schipper
617/08belending (Haarlemmerstraat.145)Cornelis Jansz {lepelmaker, tinnegieter}Cornelis Jansz lepelmaeckers schuyr
Cornelis Jansz lepelmaeckers schuyr