Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 114. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF114790881576-09-25Middelweg.038.1TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 300 gulden?Middelweg3450
Twee huyskens ende erve staende ende gelegen naest mencander binnen der voors. stede opte Middelwech. Belent aen d'een sijde Meynsgen Jacob Brouwers ende Alijt haer zuster ende aen d'ander sijde de huysinge toecomende Willem Cornelisz. Streckende voor van de Middelwech tot after aen die huysinge ofte schuyre van heer Dirck Lourisz ende 't erve van heer Raes van Treslong.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
114/01schepenGerrit Wiggersz van DuivelantGerrit Wiggers
Gerrit Wiggers
114/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
114/03verkoperFloris Gerritsz van SteeneveltFloris Gerritsz van Stenevelt poorter
Floris Gerritsz van Stenevelt poorter van Leiden (met Dirck van Heusden als borg)
114/04borgDirck Gillisz van HeussenDirck van Heusden
Floris Gerritsz van Stenevelt poorter van Leiden (met Dirck van Heusden als borg)
114/05koperClaes Cornelisz {apotheker}mr Claes Cornelisz apotheker
mr. Claes Cornelisz apotheker poorter van Leiden
114/06belending (Middelweg.038)Mijnsgen Jacobsdr {beddenmaker}Meynsgen Jacob Brouwers zusters
Meynsgen Jacob Brouwers ende Alijt haer zuster
114/07belending (Middelweg.038)Alijd Jacobsdr {beddenmaker}Alijt haer zuster
Meynsgen Jacob Brouwers ende Alijt haer zuster
114/08belending (Middelweg.040)Willem SchuytWillem Cornelisz
Willem Cornelisz
114/09belending (Hooglandsekerkgracht.024)Dirck Lourisz {priester}heer Dirck Lourisz
heer Dirck Lourisz
114/10belending (Hooglandsekerkgracht.022)Raso van Treslongheer Raes van Treslong
heer Raes van Treslong