Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 158. Aantal = 1. Naar Akten-lijst.
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF1581071161577-01-11NieuweRijn.025 (Den Bijbel)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 1.230 gulden?Nieuwe Rijn 253493
Een huysinge ende erve staende ende gelegen binnen deser stede aen de Coornbrugge, daerinne hij Jan Splintersz voors. jegenwoordich zelfs woont, mit een halve deurgaende zijtgevel ende een schuyrtgen daerachteraen gelegen. Mitsgaders alle 'tgene daer inne ende aen aert ende nagelvast es, mitsgaders de glaesraemen daerinne wesende. Jegenwoordelicken belendt ende belegen hebbende aen d'een zijde Jacop Dircxz ub 't Claverblat, mit de wederhelfte van de voors. zijtgevel ende aen d'ander zijde Ghijsbrecht Dircxz Gool. Streckende voor uuyte Rijn op tot aen Claes Sebastiaensz smits camer.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
158/03verkoperJan Splintersz {bakker}Jan Splintersz eertijds bakker
Jan Splintersz eertijds bakker
158/04koperPouwels Adriaensz BijmanPouwels Adriaansz boekbinder
Pouwels Adriaansz boekbinder
158/05belending (NieuweRijn.024)Jacob Dircksz {kistenmaker}Jacop Dircxz ub 't Claverblat
Jacop Dircxz ub 't Claverblat
158/06belending (NieuweRijn.026-027)Gijsbrecht Dircksz GoolGhijsbrecht Dircxz Gool
Ghijsbrecht Dircxz Gool
158/07koper (NieuweRijn.028)Claes Sebastiaensz {smid}Claes Sebastiaensz smit
Claes Sebastiaensz smit