Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 188. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF1881281371577-03-09Noordeinde.011 (De Rode Molen)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 320 gulden? (verwijzing naar de schepenbrief)Noordeinde3521
Een huys ende erve staende ende gelegen in 't Noorteynde bij de Haechpoort. Belent ende belegen aen d'een zijde Jan van Schagen, molenaer ende aen d'ander zijde ondergaende die Slicstege. Streckende voor van de straete tot after aen die zeepsierie toecomende d'erffgenamen van Adriaen Govertss.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
188/01schepenCornelis Huigenz van TorenvlietCornelis Huygensz
Cornelis Huygensz
188/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
188/03verkoperMargriete Claesdr {vrouw van Cors Adriaensz}Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz stadssmid
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz (bijgestaan door Steven Dircksz en met Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
188/04overledeneMargriete Claesdr {vrouw van Cors Adriaensz}Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz stadssmid
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz (bijgestaan door Steven Dircksz en met Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
188/05voogdSteven Dircksz van HaarlemSteven Dircksz
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz (bijgestaan door Steven Dircksz en met Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
188/06borgJan Jansz van Berendrecht VIbis {smid}Jan Jansz van Berendrecht stadssmid
Margriet Claesdr weduwe van Cornelis Adriaensz (bijgestaan door Steven Dircksz en met Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
188/07koperJan Gerritsz {molenaar-OudeRijn}Jan Gerritsz molenaar
Jan Gerritsz molenaar
188/08belending (Noordeinde.009)Jan Cornelisz van SchagenJan van Schagen molenaer
Jan van Schagen molenaer
188/09belending (Sliksteeg.003)d'erffgenamen van Adriaen Govertss zeepsierie
d'erffgenamen van Adriaen Govertss zeepsierie
188/10overledene (Sliksteeg.003)Adriaen Govertsz {zeepzieder}d'erffgenamen van Adriaen Govertss zeepsierie
d'erffgenamen van Adriaen Govertss zeepsierie