Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 290. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF2901932031577-07-18Breestraat.080 ('t Gulden Vlies)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 1.150 guldengeen (vrij huis)Breestraat 803618
Een huys ende erve staende ende gelegen binnen deser stede aen de Breedestraet, eertijts genaempt 't Gulden Vlies, mit een huysgen ende erve daerafter aen, staende ende gelegen ende uytgaende mit een poorte ende gange in de Mandemaeckersstege. Belent ende belegen de huysinge ende erve aen de Bredestraet aen d'een zijde deurgaende Steven van Heussen Gielisz ende aen d'ander zijde Jannetgen Jorys Pietersz.s wedue ende after de huysinge van Jan Marcusz. Streckende voor van de Bredestraet tot after aen 't ledich erve gecoft bij Willem Pouwels, gecomen van Cornelis Paets Pietersz, terzijden noortwaerts uytgaende in een gange ende poorte. Ende 't huysken ende erve in de Mandemakersstege mitte voors. poorte ende gange oostwaerts daer onder gaende, aen d'een zijde ten oosten Willem Claesz Buys, lijndraeyer ende aen d'ander zijde ten westen d'erffgenamen van Adriaen Ysbrantsz, nu bij Jan Marcusz gecoft. Streckende voor uuyte voors. Mandemakerstege tot after aen de voors. Jan Marcusz.s gange.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
290/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Pieter Pieter Jorisz
290/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtsz van Dorp
Claes Ghysbrechtsz van Dorp
290/03verkoperClaes Adriaensz {brouwer}Claas Adriaansz eertijds burgemeester van Leiden
Claas Adriaansz eertijds burgemeester van Leiden
290/04echtgenootPietergen Dielofsdr {vrouw van Dirck Adriaensz Mast, Claes Adriaensz}als man van Pietertgen Dielofsdr
als man van Pietertgen Dielofsdr
290/05borgWillem Nicasiusz van FloryWillem van Flory Nicasiusz
Willem van Flory Nicasiusz
290/06borgLysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}Lysbeth Claasdr weduwe van Aalbrecht Pietersz tingieter
Lysbeth Claasdr weduwe van Aalbrecht Pietersz tingieter
290/07overledeneAelbrecht Pietersz {tinnegieter}weduwe van Aalbrecht Pietersz tingieter
weduwe van Aalbrecht Pietersz tingieter
290/08koperDirck Gerritsz van KesselDirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdij van Rijnsburg
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdij van Rijnsburg
290/09belending (Breestraat.082)Steven Gillisz van HeussenSteven van Heussen Gielisz
Steven van Heussen Gielisz
290/10belending (Breestraat.078)Jannetgen WillemsdrJannetgen Jorys Pieterszs wedue
Jannetgen Jorys Pietersz.s wedue
290/11belending (Breestraat.076.1)Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}Jan Marcusz
Jan Marcusz
290/12belending (Aalmarkt.022-024)Willem Pouwelsz van TorenvlietWillem Pouwels
Willem Pouwels
290/13belending (Aalmarkt.022-024)gecomen van Cornelis Paets Pietersz
gecomen van Cornelis Paets Pietersz
290/14belending (Mandemakersteeg.006)Willem Claesz BuysWillem Claesz Buys
Willem Claesz Buys
290/15belending (Breestraat.076.1)Adriaen IJsbrantsz van Brenend'erffgenamen van Adriaen Ysbrantsz nu bij Jan Marcusz
d'erffgenamen van Adriaen Ysbrantsz nu bij Jan Marcusz