Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 299. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF2991982081577-08-02NieuweRijn.053-054TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 1.500 gulden15 stuivers pjNieuwe Rijn3626
Een huys ende erve staende ende gelegen opten Nieuwen Rijn (binnen) deser stede. Belent ende belegen aen d'eene zijde Alijt Dircxsdr, wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock ende aen d'ander zijde Cornelis Pietersz van Noort, goutsmit. Streckende voor uuyten Rijn tot after aen een halve scheytmuyr van d'erffgenamen van mr. Floris van Thol.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
299/01schepenCornelis Adriaensz van BarreveltCornelis Adriaens van Barrevelt
Cornelis Adriaens van Barrevelt
299/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtsz van Dorp
Claes Ghysbrechtsz van Dorp
299/03verkoperAllert Quirijnsz {van der Aer}Allert Quyrijn Allertsz poorter
Allert Quyrijn Allertsz poorter van Leiden (met Oude Dirck Dircksz Steen als borg)
299/04borgDirck Dircksz Steen {de oude}Oude Dirck Dircksz Steen
Allert Quyrijn Allertsz poorter van Leiden (met Oude Dirck Dircksz Steen als borg)
299/05koperAdriaen Adriaensz van LeeuwenAdriaen Arentsz van Leeuwen
Adriaen Arentsz van Leeuwen
299/06belending (NieuweRijn.055-056)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}Alijt Dircxsdr wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock
Alijt Dircxsdr wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock
299/07overledene (NieuweRijn.055-056)Jan Cornelisz Cock {brouwer}wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock
Alijt Dircxsdr wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock
299/08belending (NieuweRijn.052)Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}Cornelis Pietersz van Noort goutsmit
Cornelis Pietersz van Noort goutsmit
299/09belending (NieuweRijn.053-054)d'erffgenamen van mr Floris van Thol
d'erffgenamen van mr Floris van Thol
299/10overledeneFloris Jansz van Told'erffgenamen van mr Floris van Thol
d'erffgenamen van mr Floris van Thol