Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 321. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF3212112211577-08-31NieuweRijn.072TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 1.175 gulden5½ stuiver pj mh en 6 gulden jaarlijkse losrenteNieuwe Rijn3648
Een huys ende erve staende ende gelegen binnen der voors. stede opte Gansoorde, uuytgaende met een poorte opte Middelstegraft. Belegen hebbende aen d'een sijde de Middelstegraft daeronder gaende ende aen d'ander IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst, notaris publyck. Streckende voor van de Gansoorde tot achter aen IJsbrants voors. erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
321/01schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Heyndricxsz
Ghijsbrecht Heyndricxsz
321/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrecht
Jan Ghijsbrecht
321/03verkoperEngel Adriaensz {schoenmaker}Engelbert Adriaensz schoenmaker
Engelbert Adriaensz schoenmaker (met Willem Jacobsz voorlakenreder als borg)
321/04borgWillem Jacobsz voorlakenreder
Engelbert Adriaensz schoenmaker (met Willem Jacobsz voorlakenreder als borg)
321/05koperClaes Claesz van Swanenburg {de jonge}/van DuyndamClaes Claesz zoutzieder
Claes Claesz zoutzieder
321/06belending (NieuweRijn.071)IJsbrant Jacobsz van der BouchorstIJsbrant Jacobsz van der Bouchorst notaris publyck
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst notaris publyck