Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 344. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF344226v2361577-10-08Middelstegracht.016.3TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 103 guldenverwijzing naar aan de originele brief gehechte stukkenMiddelstegracht3669
Een huys ende erve, mitsgaders een schuyre daerachter aen staende ende gelegen opte Middelstegraft. Belegen hebbende aen d'een sijde Jan Aerentsz, coorndrager ende aen d'ander sijde Dirck Janss, lindewever. Streckende voor uuyte voors. graft tot after aen Joncvroue Hillegonts erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
344/01schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
344/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz
Jan Ghijsbrechtsz
344/03verkoperClaes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}Claes Dircksz linnenwever
Claes Dircksz linnenwever (met Pieter Rembrantsz linnenwever als borg)
344/04borgPieter Rembrantsz {linnenwever}Pieter Rembrantsz linnenwever
Claes Dircksz linnenwever (met Pieter Rembrantsz linnenwever als borg)
344/05koperWillem Cornelisz kuiper
Willem Cornelisz kuiper
344/06belending (Middelstegracht.016.4)Jan Aerentsz coorndrager
Jan Aerentsz coorndrager
344/07belending (Middelstegracht.016.2)Dirck Jansz Dorst {linnenwever}Dirck Janss lindewever
Dirck Janss lindewever
344/08belending (Hooigracht.039-041)Hillegond van Hoogstraten {Brunt/Meesters}Joncvroue Hillegonts erve
Joncvroue Hillegonts erve