Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 347. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF3472292381577-10-11Haarlemmerstraat.123TerugVerder
een losrente van 6 gulden, 8 stuivers Brabants en 2 penningen paymentsHaarlemmerstraat / Donkersteeg3671
onderpand ondermeer het huis van Claes Cornelisz: sijn huys ende erve staende ende gelegen in Marendorp. Belent ende belegen aen d'een sijde de huysinge van Bouwen Janss Keyser ende aen d'ander sijde de wedue van mr. Cornelis Evertsz, backer. Streckende voor uuyt Marendorp tot after aen 't erff van Gerrit Franss, vleyshouder.
En het huis van Thonis Adriaensz: zijn huysinge ende erve staende ende gelegen binnen deser stede in de Donckerstege. Belent ende belegen aen d'een zijde Dirck Thoniss, warmoesman ende aen d'ander sijde mr. Gerrit Hoochstraten. Streckende voor uuyt die voors. stege tot after aen 't erve van Dirck Thonisz voorn.t.
Betreft 2 panden

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
347/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtsz van Dorp
Claes Ghysbrechtsz van Dorp
347/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
347/03schuldeiserGijsbrecht Jansz van Rotterdam (1e)
Gijsbrecht Jansz van Rotterdam buitenslands verblijvend
347/04schuldeiser (Donkersteeg.001)Gijsbrecht Jansz van Rotterdam (2e)
Gijsbrecht Jansz van Rotterdam buitenslands verblijvend
347/05schuldenaarClaes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}Claes Cornelisz schoenmaker
Claes Cornelisz schoenmaker en Thonis Adriaensz tingieter
347/06schuldenaar (Donkersteeg.001)Anthonis Adriaensz {tinnegieter}Thonis Adriaensz tingieter
Claes Cornelisz schoenmaker en Thonis Adriaensz tingieter
347/07belending (Haarlemmerstraat.121)Bouwen Jansz Keyser van der MorschBouwen Janss Keyser
Bouwen Janss Keyser
347/08belending (Haarlemmerstraat.125)Gerburch Cornelisdr {vrouw van Cornelis Evertsz}de wedue van mr Cornelis Evertsz barbier
de wedue van mr. Cornelis Evertsz barbier
347/09overledene (Haarlemmerstraat.125)Cornelis Evertsz {barbier}de wedue van mr Cornelis Evertsz barbier
de wedue van mr. Cornelis Evertsz barbier
347/10belending (StilleMare.003-009)Gerrit Fransz {vleeshouwer}Gerrit Franss vleyshouder
Gerrit Franss vleyshouder
347/11belending (Haarlemmerstraat.133-135)Dirck Anthonisz {warmoezenier}Dirck Thoniss warmoesman
Dirck Thoniss warmoesman
347/12belending (Donkersteeg.003-005)Gerrit Fransz van Hoogstratenmr Gerrit Hoochstraten
mr. Gerrit Hoochstraten