Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 354. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF354233v2431577-10-04Paradijssteeg.041-043TerugVerder
een bedrag van 125 gulden(1) Hooglandsekerksteeg / Paradijssteeg, (2) Noordeinde, (3) Korevaarstraat3678
Inzake de koop van een huys ende erve staende ende gelegen binnen deser stede in de Hogelantsche Cerstege, mitsgaders al sodanich recht ende portie van zeeckere huysen ende erven, oock alhier staende ende gelegen, zoo in 't Noorteynde als opte Zijtgraft, als Jan Adriaensz voorn. in der qualité als boven bij 't overlijden van za. Bouwen Pietersz, kistemaecker aengecomen ende op bestorven es. Onderpand: 't voors. huys ende erve staende ende gelegen alsboven. Belegen hebbende aen d'een zijde 't convent van Schagen ende aen d'ander zijde Otto Corneliss. Streckende voor uyte voors. stege tot achter in een dwersgraft. Noch van een gedeelte en aenpaert van zeecker huys ende erve staende ende gelegen alhier iun 't Noorteynde. Belegen hebbende aen d'een zijde een slopsteech daeronder gaende ende aen d'ander zijde Louris Cornelisz, snijder. Streckende voor uyt Noorteynde tot achter aen desselffs Louris achterhuys. Noch zeecke ander aenpaert ende gedeelte van zeecker huys ende erve staende ende gelegen opte Zijtgraft. Belegen hebbende aen d'een zijde Marije de poppemaeckster ende aen d'ander zijde den ingang van Claes apteeckers tuyn. Streckende uyte voors. graft tot achter aen deselffde thuyn.
door gehaalde akte

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
354/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtsz van Dorp
Claes Ghysbrechtsz van Dorp
354/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Heyndricxsz
Ghijsbrecht Heyndricxsz
354/03echtgenootJan Adriaensz van DelftJan Adriaensz poorter
Jan Adriaensz poorter van Delft als man van Fytgen Rochusdr
354/04schuldeiserFijtgen Rochusdr {vrouw van Jan Adriaensz}Fytgen Rochusdr
Jan Adriaensz poorter van Delft als man van Fytgen Rochusdr
354/05schuldenaarJan Harmensz {snijder}Jan Harmansz kleermaker
Jan Harmansz kleermaker poorter van Leiden
354/06belending (Paradijssteeg.039)'t convent van Schagen
't convent van Schagen
354/07belending (VanDerWerffstraat.034.1)Oth Cornelisz de ManOtto Corneliss
Otto Corneliss
354/08schuldeiser (Noordeinde.026)Fijtgen Rochusdr {vrouw van Jan Adriaensz}Fytgen Rochusdr
Jan Adriaensz poorter van Delft als man van Fytgen Rochusdr
354/09schuldenaar (Noordeinde.026)Jan Harmensz {snijder}Jan Harmansz kleermaker
Jan Harmansz kleermaker poorter van Leiden
354/10belending (Noordeinde.024.2)Louris Cornelisz SchenaertLouris Cornelisz snijder
Louris Cornelisz snijder
354/11schuldeiser (Korevaarstraat.028.3)Fijtgen Rochusdr {vrouw van Jan Adriaensz}Fytgen Rochusdr
Jan Adriaensz poorter van Delft als man van Fytgen Rochusdr
354/12schuldenaar (Korevaarstraat.028.3)Jan Harmensz {snijder}Jan Harmansz kleermaker
Jan Harmansz kleermaker poorter van Leiden
354/13belending (Korevaarstraat.028.2)Marie Jacobsdr {poppenmaakster}Marije de poppemaeckster
Marije de poppemaeckster
354/14belending (Korevaarstraat.028.4)Claes Cornelisz {apotheker}Claes apteeckers tuyn
Claes apteeckers tuyn