Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 357. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF357235v2451577-10-24Vliet.026.2TerugVerder
22½ stuiver pj mhVliet3681
Een huys ende erve staende ende gelegen binnen deser stede opte Vliet ten behouve en profijte van de voorn. erfgenamen. Belent ende belegen aen d'een zijde die wedue van Willem Porss, metselaer ende aen d'ander zijde naest de poorte ende uuytgange tot desen huyse behoorende Adriaen Harmensz, metselaer. Streckende voor uyte voors. Vliet tot after mit een schure aen zeeckere camertgens toebehorende Adriaen Harmensz voorn.
Dirck Jacobsz, scheepmaker, poorter van Leiden verklaart dat bij loting te deel gevallen is aan Arent Dircksz van Gruythuysen, Maritgen Dircksdr, weduwe van Floris Jansz, in zijn leven bode met de roede van Leiden; Hendrick Harmansz, scheemaker als man van Neeltgen Dircksdr; Pieter Cornelisz, scheepmaker als man van Margriet Dircksdr en Hendrick Huygensz, als man van Dirckgen Dircksdr, allen erfgenamen van zijn vrouw Christina Dircksdr

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
357/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtsz van Dorp
Claes Ghysbrechtsz van Dorp
357/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Heyndricxsz
Ghijsbrecht Heyndricxsz
357/03verkoperDirck Jacobsz {scheepmaker}Dirck Jacobsz scheepmaker
Dirck Jacobsz scheepmaker poorter van Leiden
357/04koperArent Dircksz van GruythuysenArent Dircksz van Gruythuysen
Arent Dircksz van Gruythuysen
357/05koperMarytgen Dircksdr {vrouw van Floris Jansz}Maritgen Dircksdr weduwe van Floris Jansz
Maritgen Dircksdr, weduwe van Floris Jansz, in zijn leven bode met de roede van Leiden
357/06overledeneFloris Jansz {snijder, bode}weduwe van Floris Jansz
Maritgen Dircksdr, weduwe van Floris Jansz, in zijn leven bode met de roede van Leiden
357/07echtgenootHendrick Harmensz van BlommensteynHendrick Harmansz scheemaker
Hendrick Harmansz, scheemaker als man van Neeltgen Dircksdr
357/08koperNeeltgen Dircksdr {van Blommensteyn}Neeltgen Dircksdr
Hendrick Harmansz, scheemaker als man van Neeltgen Dircksdr
357/09echtgenootPieter Cornelisz {scheepmaker}Pieter Cornelisz scheepmaker
Pieter Cornelisz, scheepmaker als man van Margriet Dircksdr
357/10koperGriete Dircksdr {vrouw van Pieter Cornelisz}Margriet Dircksdr
Pieter Cornelisz, scheepmaker als man van Margriet Dircksdr
357/11echtgenootHendrick Huigenz {schoenmaker}Hendrick Huygensz
Hendrick Huygensz, als man van Dirckgen Dircksdr
357/12koperDirckgen Dircksdr {vrouw van Hendrick Huigenz, Olof Meesz}Dirckgen Dircksdr
Hendrick Huygensz, als man van Dirckgen Dircksdr
357/13overledeneChristina Dircksdr {vrouw van Dirck Jacobsz}Christina Dircksdr zijn vrouw
allen erfgenamen van zijn vrouw Christina Dircksdr
357/14belending (Vliet.028)Gerritgen Claesdr {vrouw van Willem Ponsz}die wedue van Willem Porss metselaer
die wedue van Willem Porss, metselaer
357/15overledene (Vliet.028)Willem Ponsz {metselaar}die wedue van Willem Porss metselaer
die wedue van Willem Porss, metselaer
357/16belending (Vliet.026.1)Adriaen Harmensz {metselaar}Adriaen Harmensz metselaer
Adriaen Harmensz metselaer