Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 408. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF4082662751578-01-11Breestraat.076.1 (De Vechtende Leeuw)TerugVerder
3000 gld (waarvan 2000 schuldig erkend en te betalen in 11 jaarlijkse termijnen van 168 gld en een laatste termijn van 152 gld in 1589)Breestraat 76 / hoek Mandemakerssteeg3730
Zeeckere huysinge en de erve, gelegen binnen dezer stede aen de Bredestraet op ten houck van de Mandemaeckersteech. Onderpand: (1) zijne huysinge ende erve jegenwoordich belegen hebbende aen d’een sijde de Mandemaeckerstege daer onder gaende ende aen d’ander sijde voor Frans Reyersz, snijder, ende daeraen Dirck van Kessel. Streckende voor van de Bredestraet tot after aen des voors.Kessels huys ende voorts mit een buyrstege tot opten Rijn. (2) sijne huysingen ende erve genaempt Die Gulden Clock, mede gelegen aen de Bredestraet. Belent aen d’een sijde Henrick Pietersz, cleermaecker, ende aen d’ander zijde Arent Tielmansz, ijsercramer. Streckende voor van de Bredestraete tot after in ’t Heck.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
408/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtsz van Dorp
Claes Ghysbrechtsz van Dorp
408/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Heyndricxsz
Ghijsbrecht Heyndricxsz
408/03overledeneAdriaen IJsbrantsz van Brenende erven van Adriaen IJsbrantsz
de erven van Adriaen IJsbrantsz
408/04verkoperGerrit Adriaen IJsbrantsz van BrenenGerrit Adriaensz van Brenen
Gerrit Adriaensz van Brenen
408/05voogdJacob Willemsz van den BurchJacob Willemsz van der Burch
Jacob Willemsz van der Burch als man van Marike Adriaensdr
408/06voogdMarytgen Adriaen IJsbrantsdr van BrenenMarike Adriaensdr
Jacob Willemsz van der Burch als man van Marike Adriaensdr
408/07voogdGijsbrecht Cornelisz SchaeckGhijsbrecht Cornelisz Schaeck
Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck als man van Catrijn Adriaensdr
408/08verkoperTrijntgen Adriaensdr van BrenenCatrijn Adriaensdr
Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck als man van Catrijn Adriaensdr
408/09voogdWillem Dircksz VisscherWillem Dircxszoon Visscher
Willem en IJsbrant Dircxszoon Visscher als voogden
408/10voogdIJsbrant Dircksz VisscherIJsbrant Dircxszoon Visscher
Willem en IJsbrant Dircxszoon Visscher als voogden
408/11verkoperAdriaen Reyersz van BrenenAdriaen Reyersz
Adriaen IJsbrant en Reyer kinderen van Reyer Adriaenszn en Geertgen Adriaensdr van der Houff
408/12verkoperIJsbrant Reyersz van BrenenIJsbrant Reyersz
Adriaen IJsbrant en Reyer kinderen van Reyer Adriaenszn en Geertgen Adriaensdr van der Houff
408/13verkoperReyer Reyersz van BrenenReyer Reyersz
Adriaen IJsbrant en Reyer kinderen van Reyer Adriaenszn en Geertgen Adriaensdr van der Houff
408/14overledeneReyer Adriaen IJsbrantsz van Brenenkinderen van Reyer Adriaenszn
Adriaen IJsbrant en Reyer kinderen van Reyer Adriaenszn en Geertgen Adriaensdr van der Houff
408/15overledeneGeertgen Adriaensdr van der Houffkinderen van Geertgen Adriaensdr van der Houff
Adriaen IJsbrant en Reyer kinderen van Reyer Adriaenszn en Geertgen Adriaensdr van der Houff
408/16koperJan Marcusz van Yperen {wijntapper}Jan Marcusz van Yperen waard van ‘De Vechtende Leeuw’
Jan Marcusz van Yperen waard van ‘De Vechtende Leeuw’
408/17belending (Breestraat.076.2)Frans Reyersz {snijder}Frans Reyerszn snijder
Frans Reyerszn snijder
408/18belending (Breestraat.080)Dirck Gerritsz van KesselDirck van Kessel
Dirck van Kessel
408/19schuldenaar (Breestraat.114)Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}Jan Marcusz sijne huysingen ende erve genaempt Die Gulden Clock
Jan Marcusz sijne huysingen ende erve genaempt Die Gulden Clock
408/20belending (Breestraat.112)Hendrick Pietersz van GeenenHenrick Pietersz cleermaecker
Henrick Pietersz cleermaecker
408/21belending (Breestraat.116.1)Arent TielmanszArent Tielmansz ijsercramer
Arent Tielmansz ijsercramer