Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 444. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF444287v2971578-01-11Breestraat.076.1 (De Vechtende Leeuw)TerugVerder
Breestraat 76 / hoek Mandemakerssteeg3766
Een huysinge en de erve, staende ende gelegen binnen dezer stede Leyden aen de Bredestraet op ten houck van de Mandemaeckerstege. Jegenwoordich belegen hebbende aen d’een zijde de voors. stege daeronder gaende ende aen d’ander zijde voor Frans Reijersz, snijder ende struickelende achter zijn Frans Reijerszs huysinge omlopende voor bij die huysinge van Jannetgen Willemsdochter, Joris Pietersz wedue, west belent van terzijde met het erf van Dirck van Kessel, rentenierder van Reijnsburch. Streckende eensdeels voor van de Bredestraet ende voorts van de huyzen van de voorn. Frans ende Jannetgen tot achter enen zeeckere huysken ende erve aencomende Dirck van Kessel voorn. Ende voorts met een poorte ende gange tot dezen huyse behorende daer de voorn. Van Kessel zijn overgange op heeft uytgaende in een gemeen stege daer meer andere inne gerechtigt zijn die zijnen uytgang heeft opten Rijn tusschen de huysinge van Willem Pouwelszoon van Torenvliet, waert Int gulden Cantoor ende deze stede botermarct.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
444/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
444/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGysbrecht Heyndricxsz
Gysbrecht Heyndricxsz
444/03verkoperGerrit Adriaen IJsbrantsz van BrenenGerrit Adriaensz van Brenen
Gerrit Adriaensz van Brenen
444/04echtgenootJacob Willemsz van den BurchJacob Willemsz van der Burch
Jacob Willemsz van der Burch
444/05verkoperMarytgen Adriaen IJsbrantsdr van BrenenMarike Adriaensdr
Marike Adriaensdr
444/06echtgenootGijsbrecht Cornelisz SchaeckGhijsbrecht Cornelisz Schaeck
Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck
444/07verkoperTrijntgen Adriaensdr van BrenenCatrijn Adriaensdr
Catrijn Adriaensdr
444/08voogdWillem Dircksz VisscherWillem Dirckszoon visser
Willem Dirckszoon visser
444/09voogdIJsbrant Dircksz VisscherIJsbrant Dirckszoon visser
IJsbrant Dirckszoon visser
444/10verkoperAdriaen Reyersz van BrenenAdriaen
Adriaen
444/11verkoperIJsbrant Reyersz van BrenenIJsbrant
IJsbrant
444/12verkoperReyer Reyersz van BrenenReyer
Reyer
444/13overledeneReyer Adriaen IJsbrantsz van Brenenweeskinderen van Reyer Adriaensz
weeskinderen van Reyer Adriaensz
444/14overledeneGeertgen Adriaensdr van der Houffen Geertgen Adriaensdr van der Houff
en Geertgen Adriaensdr van der Houff
444/15overledeneAdriaen IJsbrantsz van Brenenerven van Adriaen IJsbrantsz
erven van Adriaen IJsbrantsz
444/16voogdPieter Oom Pietersz van OfwegenPieter Pietersz Oom
Pieter Pietersz Oom
444/17koperJan Marcusz van Yperen {wijntapper}Jan Marcusz van Yperen waard in ‘De Vechtende Leeuw’
Jan Marcusz van Yperen waard in ‘De Vechtende Leeuw’
444/18belending (Breestraat.076.2)Frans Reyersz {snijder}Frans Reijersz snijder
Frans Reijersz snijder
444/19belending (Breestraat.078)Jannetgen WillemsdrJannetgen Willemsdochter Joris Pietersz wedue
Jannetgen Willemsdochter Joris Pietersz wedue
444/20overledene (Breestraat.078)Joris Pieter Jorisz van CorteveltJoris Pietersz wedue
Joris Pietersz wedue
444/21belending (Breestraat.080)Dirck Gerritsz van KesselDirck van Kessel rentenierder van Reijnsburch
Dirck van Kessel rentenierder van Reijnsburch
444/22belending (Aalmarkt.022-024)Willem Pouwelsz van TorenvlietWillem Pouwelszoon van Torenvliet waert Int gulden Cantoor
Willem Pouwelszoon van Torenvliet waert Int gulden Cantoor
444/23belending (Aalmarkt.021)deze stede botermarct
deze stede botermarct