Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 468. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF4683053141578-02-26Vrouwensteeg.007TerugVerder
een bedrag van 450 gld inzake de koop vanVrouwensteeg3790
een huys ende erve staende ende gelegen alhier in de Vrouwensteege. Belegen hebbende aen d’een zijde Claertgen Claesdochter, wedue van Jasper Symonsz, backer ende aen d’ander zijde Jan Cornelisz, snijder. Streckende voor uuyte voors. stege tot after aen Gerrit Jansz.s verwerie ende Cunera Dircxdr, IJsenhout Janszoons wedues schuyre.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
468/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
468/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbert Henricxz
Ghijsbert Henricxz
468/03schuldeiserZweer Gerritsz {snijder}Zweer Gerritsz snijder
Zweer Gerritsz snijder
468/04schuldenaarDirck Cornelisz {kistenmaker}Dirck Cornelisz kistenmaker
Dirck Cornelisz kistenmaker (met Jan Arentsz metselaar als borg)
468/05borgJan Adriaensz {timmerman}Jan Arentsz metselaar
Dirck Cornelisz kistenmaker (met Jan Arentsz metselaar als borg)
468/06belending (Vrouwensteeg.009.1)Claertgen Claesdr {vrouw van Jasper Symonsz}Claertgen Claesdochter wedue van Jasper Symonsz backer
Claertgen Claesdochter wedue van Jasper Symonsz backer
468/07overledene (Vrouwensteeg.009.1)Jasper Symonsz {kammaker, bakker}wedue van Jasper Symonsz backer
wedue van Jasper Symonsz backer
468/08belending (Vrouwensteeg.005)Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}Jan Cornelisz snijder
Jan Cornelisz snijder
468/09belending (Apothekersdijk.035.1)Gerrit Jansz de MuntGerrit Jansz verwerie
Gerrit Jansz verwerie
468/10belending (Haarlemmerstraat.075-077)Cunera Dircksdr DuystCunera Dircxdr IJsenhout Janszoons wedues schuyre
Cunera Dircxdr IJsenhout Janszoons wedues schuyre
468/11overledene (Haarlemmerstraat.075-077)IJsnout Jansz van NesIJsenhout Janszoons wedues schuyre
IJsenhout Janszoons wedues schuyre