Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 559. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF5593563651578-05-15Rapenburg.086TerugVerder
200 gulden10 halve stuivers mhRapenburg3881
Onderpand: haer huys ende erve, staende ende gelegen up Sevenhuysen in alrenaemen. Als ’t zelfe in ter tyt getimmert ende gemaect staet mit alle ’t heure daer inne aert ende nagelvasts, mitsgaders de glassraemen ende veynsters daer aen ende in wesende. Belegen hebbende aen die eene zyde Cornelis Symonsz Stam, metselaer, ende aen d’ander zyde Jan Jansz, waagmeester. Streckende voor uyte ’t Steenschuyr tot after in de Falidebegynegraft

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
559/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Pieter Pieter Jorisz
559/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Hendricxs
Ghijsbrecht Hendricxs
559/03schuldeiserde kinderen en erfgenamen van Gijsbrecht Jansz
de kinderen en erfgenamen van Gijsbrecht Jansz van Haerlem, houtkoper tot Dordrecht.
559/04overledeneerfgenamen van Gijsbrecht Jansz van Haerlem houtkoper
de kinderen en erfgenamen van Gijsbrecht Jansz van Haerlem, houtkoper tot Dordrecht
559/05schuldenaarNiesgen Hendricksdr {vrouw van Jan Reyersz}Niesgen Hendricksdr weduwe van Jan Reyersz scheepmaker
Niesgen Hendricksdr weduwe van Jan Reyersz scheepmaker ende Meynsgen Jansdr dochter en erfgename van Jan Reyersz (bijgestaan door mit Steven Dircxsz)
559/06overledeneJan Reyersz {scheepmaker}weduwe van Jan Reyersz scheepmaker
Niesgen Hendricksdr weduwe van Jan Reyersz scheepmaker ende Meynsgen Jansdr dochter en erfgename van Jan Reyersz (bijgestaan door mit Steven Dircxsz)
559/07schuldenaarMeynsgen Jansdr dochter
Niesgen Hendricksdr weduwe van Jan Reyersz scheepmaker ende Meynsgen Jansdr dochter en erfgename van Jan Reyersz (bijgestaan door mit Steven Dircxsz)
559/08voogdSteven Dircksz van HaarlemSteven Dircxsz
Niesgen Hendricksdr weduwe van Jan Reyersz scheepmaker ende Meynsgen Jansdr dochter en erfgename van Jan Reyersz (bijgestaan door mit Steven Dircxsz)
559/09belending (Rapenburg.088)Cornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Symonsz Stam metselaer
Cornelis Symonsz Stam metselaer
559/10belending (Rapenburg.084)Jan Jansz van Gameren {de oude}Jan Jansz waagmeester
Jan Jansz waagmeester