Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 75. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF07546v0551576-07-12Valkensteeg.010-012 (Molenwerf)TerugVerder
51 guldenMolenwerf/Valkensteeg3413
twee camertgens mit haeren erven gelegen hebbende aen de walle opte molenwerff in 't Noort-eynde, dewelcke tot verbredinge van de walle tusschen de Pellecaen ende den Exchijstoorn tot de sloete daerlangs heen geschooten bij schepenen opten 22 junii anno '74 voor een somme van een ende vijftich gulden hem daervooren tuegeweesen zijn, affgeschat omme op drie jaeren bij ghelijcke portien betaelt te werden, daervan zeven gulden tien stuvers voor de materialen van de voors. twee camertgens gecomen, die zij comparanten jegens vestmeesteren weder hebben gecoft, moet affgaen inder vuegen dat mitsdien haer rest drie ende veertich gulden ende thyen stuvers
Louris Cornelisz snijder en Cornelis Simonsz van der Houff metselaar

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
75/01schepenClaes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}Claes Adriaensz
Claes Adriaensz
75/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
75/03schuldeiserburgemeesters van Leiden
burgemeesters van Leiden
75/04schuldenaarLouris Cornelisz SchenaertLouris Cornelisz snijder
Louris Cornelisz snijder en Cornelis Simonsz van der Houff metselaar
75/05schuldenaarCornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Simonsz van der Houff metselaar
Louris Cornelisz snijder en Cornelis Simonsz van der Houff metselaar