Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 90. Aantal = 1. Naar Akten-lijst.
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF090580671576-08-01Pieterskerkhof.022TerugVerder
een bedrag van 125 gulden en verklaart dat het bedrag of het restant bij zijn dood zal worden terug betaaldPieterskerkhof 22 en Noordeinde3426
onderpand: Een huysinge ende erve staende ende gelegen opten houck van Sinte Pieterskerckgraft. Belent aen d'een sijde Adriaen Gerritsz, cuyper ende aen d'ander zijde ondergaende Sinte Pieterskerckgraft voors. Streckende voor van 't kerckhoff tot achter aen die huysinge van de weduwe van Huych Claess Gael. Mit noch een halve huysinge waervan d'ander helfte competeert Pouwels Adriaenss, backer, staende in 't Noortende op den houck van Rapenburg. Belent aen d'een zijde Dirck Dircxss, glasemaecker ende aen d'ander zijde ondergaende Rapenburch voors. Streckende voor uyt het Noortende tot achter aen die poorte van Dirck Dircxss, glasemaecker voors.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron