Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 117. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG11778v0801578-12-16Noordeinde.022.1TerugVerder
voldaan: een deel contant en de rest met een schepenschuldbrief½ gouden Wilhelmus schilt pj met of zonder houdeNoordeinde omtrent de Haagpoort725
Een huysken ende erve mette helfte van een gemene gange ende poorte daer onder ten oosten gaende streckende zoo lange ende verde als de huysinge beoosten daer naest toecomende Jan Jacobsz Cloot, voerman der voorn. Claes Claesz Moyen'zwager, hiertoe noch de helfte van een bornputte in de voors. gangestaende; van welcke gange poort ende bornputte die voors. Jan Jacobsz Cloot de wederhelfte competeert. Alle staende ende gelegen alhier tot Leyden int Noorteynde omtrent de Haechpoorte over 'tZant. Belent hebbende aen d'eene zijde Jan Jacobsz Cloot voorn. deurgaende ende aen d'ander sijde ten westen voor Henrck Egbertsz, brouwer met zijn huys ende erve ende daer aen den boomgaert wijlen behorende Dirck van der Does ende nu Jan van Alcmaer. Streckende uyt den zuyden den voor van der straete noortwaerts achter mit zeeckere ledige erve tot aen den voors. boomgaert alle zulcx 't voors. huysken jegenwoordich getimmert ende betimmert es.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
117/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
117/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Hendrickszoon schepen
Ghijsbrecht Hendrickszoon schepen
117/03echtgenootDirck Claesz MoyDirck Claesz Moy in den Gulden Wagen
Dirck Claesz Moy in den Gulden Wagen
117/04verkoperAnna Vincentendr {Moy}Anna Vincentendr
Anna Vincentendr
117/05voogdFrederick Arentsz {wagenaar, biertapper}Frederick Arentsz in den Witten Valck
Frederick Arentsz in den Witten Valck
117/06voogdAelbrecht Hendricksz {schoenmaker}Aelbert Henricxz schoenmaker
Aelbert Henricxz, schoenmaker
117/07verkoperLysbeth VincentendrElizabeth Vincentendr
Aechte en Elizabeth Vincentendrs gezusteren onmondige ende naergelaeten weeskinderen van Vincent Jansz in de Gulden Wagen
117/08verkoperAechte VincentendrAechte Vincentendr
Aechte Vincentendr
117/09overledeneVincent Jansz {wagenaar}Vincent Jansz in de Gulden Wagen
Vincent Jansz in de Gulden Wagen
117/10borgFrederick Arentsz {wagenaar, biertapper}Frederick Arentsz
Frederick Arentsz
117/11koperClaes Claesz MoyClaes Claesz Moy metselaar
Claes Claesz Moy, metselaar
117/12belending (Noordeinde.022.2)Jan Jacobsz Cloot {wagenaar}Jan Jacobsz Cloot
d'eene zijde Jan Jacobsz Cloot
117/13belending (Noordeinde.020)Hendrick Egbertsz van der HalHenrck Egbertsz brouwer
d'ander sijde ten westen voor Henrck Egbertsz, brouwer
117/14belending (Noordeinde.018)Jan van Alcmaer
ende nu Jan van Alcmaer
117/15overledene (Noordeinde.018)Dirck Hendricksz van der Doeswijlen Dirck van der Does
behorende Dirck van der Does